<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vik. verksamhetsutvecklare dans till Kultur Gävleborg

Vi söker dig som tillsammans med oss inom Kultur- och kompetensförvaltningen vill bidra till att stärka och utveckla Gävleborgs län. Vi är ungefär 150 medarbetare som arbetar vid våra tre folkhögskolor; Bollnäs, Forsa och Västerberg samt inom avdelningen Kultur Gävleborg. Folkhögskolorna bedriver utbildning, folkbildning och viss konferensverksamhet. Kultur Gävleborg genomför utvecklingsinsatser, produktioner, utbildning och rådgivning. Inom förvaltningen handläggs även fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen, samt verksamhets- och utvecklingsbidrag till folkrörelserna och föreningslivets regionala verksamheter.

Kultur Gävleborg är avdelningen för Region Gävleborgs egen kulturverksamhet som rymmer strateger, verksamhetsutvecklare och producenter inom konst, film, crossmedia, hemslöjd, bibliotek, litteratur, världsarv, dans och musik. Våra lokaler finns i Silvanum i Gävle. Tillsammans arbetar vi för att förverkliga intentionerna i den regionala Kulturplanen http://www.regiongavleborg.se/kultur/kulturplan-gavleborg/kulturplan-2019-2021/

Arbetsuppgifter

Vi söker en vikarierande verksamhetsutvecklare inom dansområdet!
Hos oss kommer du att arbeta med att stärka barn och ungas möjligheter att utöva och ta del av dans, bland annat genom att ta fram ett utbud för skola och förskola, planera för danssommarjobb och verka för spridning av dansen som konstform. Du kommer att handlägga bidragsärenden och ingå i konstområdesövergripande samarbeten och projekt.

I ditt uppdrag ingår även att arbeta med förutsättningar för den professionella dansen tillsammans med andra aktörer i länet. Det gör du t.ex. genom att initiera, stödja och främja utvecklingsprojekt av olika slag, ta fram fortbildningar, inspirera och arbeta med publikarbete. Du kommer att ingå i konstområdesöverskridande samarbeten och projekt med övriga verksamhetsutvecklare och producenter på arbetsplatsen och du samarbetar och samverkar med institutioner, Riksteatern Gävleborg, kommuner, föreningsliv och fria aktörer.

Tjänsten är direkt underställd avdelningschefen för Kultur Gävleborg.

Kvalifikationer

Vi söker dig som
• har en gedigen kunskap inom dansområdet, administrativt eller som utövare
• har en relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig
• har ett gott kontaktnät inom svenskt dansliv
• är van att samarbeta och att arbeta i projekt
• har erfarenhet från konsultativt, främjande och administrativt arbete
• har förmåga att lyfta andra, arbeta självständigt men också tillsammans med andra mot gemensamma mål
• är flexibel, prestigelös och lyhörd
• är praktisk och strukturerad
• har en pedagogisk och kommunikativ förmåga
• besitter god förmåga att tala och skriva svenska och engelska
• har körkort och grundläggande datorkunskaper
• vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper