<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till fysioterapienheten specialistvård Hälsingland

Fysioterapienheten specialistvård ansvarar för fysioterapeutiska insatser till inneliggande patienter i Hälsingland. På enheten arbetar även en osteoporoskoordinator. Enheten driver ett mycket aktivt utvecklingsarbete och ligger i framkant när det gäller behandlingsmetoder, arbetssätt och utveckling inom fysioterapi.

Vår vision är att de patienter vi träffar ska uppleva att vårdens olika delar är en helhet som skapar delaktighet och hälsa genom hela livet. Verksamheten håller på att utveckla en struktur för målstyrning och uppföljning som ska genomsyras i det operativa arbetet på enheterna, i ledningsgruppen samt i det dagliga mötet med patienter. Våra prioriterade områden är god och nära vård, i samarbete med patienten för en motiverande och positiv arbetsmiljö. För oss är varje individ unik och vi anser att delaktighet och teamarbete ger oss förutsättningar att skapa värde för både patienter och medarbetare.

Fysioterapienheten består av 16 medarbetare som bedriver rehabilitering och behandling inom specialistvård på sjukhuset i Hudiksvall.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en vårdenhetschef till fysioterapienheten på Hudiksvalls sjukhus som vill vara med och utveckla enheten tillsammans med oss. I uppdraget som vårdenhetschef ingår bland annat att ha ledningsansvar för enhetens kvalité, patientsäkerhet, produktion och tillgänglighet samt verksamhetsutveckling. Du kommer vidare att ha ett ekonomiskt ansvar för enheten och arbetsgivaransvar inom de områden som regleras av lagar och förordningar.

Tillsammans med övriga vårdenhetschefer ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du har ett ansvar för helheten inom såväl verksamhetsområdet som övrig Hälso- och sjukvård inom Regionen. I ledningsgruppen samarbetar du med sju chefer inom Paramedicin samt kvalitets-controller, chefsstöd och verksamhetschef.

Som vårdenhetschef hos oss vill vi att du ska bidra till att skapa goda förutsättningar för, och tillsammans med, medarbetarna genom att sätta relevanta mål för att nå en god, effektiv och säker vård med patienten i fokus. Du deltar regelbundet i månads- och kvartalsuppföljningar där du presenterar enhetens resultat och föra dialog gällande eventuella utmaningar för att nå våra gemensamma och enhetens mål. En viktig faktor för hållbara resultat är att skapa en god arbetsmiljö vilket du gör i samverkan med medarbetare och skyddsombud.
Som vårdenhetschef arbetar du i linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschef.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som vårdenhetschef hos oss är att du
• leder medarbetarna i kontinuerligt utvecklingsarbete mot verksamhetens mål
• ansvarar för resultat och måluppfyllelse samt analys och uppföljning
• samverkar och följer upp arbetet med andra enheter i samråd med berörda medarbetare.
• ansvarar för kostnadseffektivitet med målet att ha en ekonomi i balans.
• ansvarar för att planera enhetens arbetsplatsträffar, håller utvecklingssamtal samt lönedialoger.

Hos oss får du
• vara med och samverka mellan de olika enheterna inom hälso- och sjukvården
• ett stimulerande och omväxlande arbete där du har ett nära samarbete med arbetskamrater på enheten och i ledningsgruppen
• ett spännande arbete med goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi söker dig som gillar utmaningar och vill vara med och leda samt utveckla framtidens vård. Du är samarbetsinriktad, har en god kommunikativ förmåga samt delar med dig av din kunskap. Även i oklara lägen eller med begränsad information som underlag fattar du med säkerhet lämpliga beslut. Du har förmågan att entusiasmerar och uppmuntrar andra till att framgångsrikt uppnå sina målsättningar. Du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och arbetssätt, du är mottaglig för förändringar samt är villig att effektivt anpassa dig till dem. Du organiserar effektivt information och resurser samt prioriterar uppgifter efter hur brådskande och/eller hur viktiga de är.

Det är av vikt att du är engagerad, lyhörd och prestigelös för att tillvarata medarbetarnas förmågor och vilja att utvecklas. Uppdraget ställer krav på att du är synlig i organisationen, att du är tydlig i ditt ledarskap samt har en god förmåga att kommunicera mål och visioner i din verksamhet.

I rollen som enhetschef har du
• vad arbetsgivaren bedömer som relevant högskolekompetens
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• god datorvana och arbetar tryggt i Officepaketet
• ett tydligt och målinriktat ledarskap med god förmåga att delegera.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom rehabilitering inom specialistvård. Vi ser gärna att du tidigare varit chef med personal- och budgetansvar. Det underlättar om du har praktisk erfarenhet av våra IT-system Självservice, Agresso och Proceedo samt rapportsystemet Cyklop. Vi ligger i framkant när det gäller digital utveckling och ser det som en fördel om du har intresse av att leda enheten mot framtidens digitala vård.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!