<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Kvalitetssamordnare till verksamhetsområde Paramedicin

Är du en strukturerad och positiv person som brinner för kvalitetsledningsarbete och patientsäkerhet? Då vill vi ha dig på vår utvecklingsresa som Kvalitetssamordnare inom Verksamhetsområde Paramedicin i Region Gävleborg.
Vår vision är att de patienter vi träffar ska uppleva att vårdens olika delar är en helhet som skapar delaktighet och hälsa genom hela livet. Verksamhetsområdet håller på att utveckla en struktur för målstyrning och uppföljning som ska genomsyras i det operativa arbetet på enheterna och i ledningsgruppen tillika i det dagliga mötet med patienter. Våra prioriterade områden är god och nära vård, i samarbete med patient för en motiverande och positiv arbetsmiljö. Vi ska se varje individ som unik och anser att delaktighet och teamarbete ger förutsättningar att skapa värde med patienter och medarbetare.
Verksamhetsområdet består av sex enheter med totalt ca 160 medarbetare med vårdenhetschefer (VEC), chefssekreterare och professioner inom arbetsterapi, logopedi, fysioterapi samt dietist och kuratorsverksamhet.

Arbetsuppgifter

I uppdraget som kvalitetssamordnare arbetar du med att utveckla ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhet inom verksamheten. Detta arbete går hand i hand med målstyrningsarbetet för att följa upp verksamhetens resultat. Du ingår i staben och är direkt underställd verksamhetschefen men jobbar även i nära samarbete med VEC och stödjer enheterna i att utreda och följa upp avvikelser, samt utföra risk- och händelseanalyser. I rollen ingår även att omvärldsbevaka och återföra kunskap till verksamhetsområdet och ge förslag till och initiera förbättringsarbete.

Arbetet ställer höga krav på att du som person är serviceinriktad, flexibel, noggrann och har förmågan att samarbeta med andra.
Uppdraget går ut på att bidra till förbättrad kvalitet, patientsäkerhet och utveckling. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
• Utredning och analyser av inträffade händelser och avvikelser
• Stötta verksamheten i arbetet med ledningssystem och målstyrning
• Delta i stabs- och ledningsgruppsarbetets uppföljning av verksamheten
• Rapportera mönster och skriva underlag i ärendehantering och patientsäkerhetsberättelse.
• Initiera förbättringsarbeten och stödja verksamheten i uppföljning av resultat
• Kontinuerligt arbeta för att främja den kunskapsbaserade vården inom verksamhetsområdets enheter

Kvalifikationer

Vi söker dig som gillar utmaningar och vill leda och utveckla framtidens vård. Du ska ha adekvat eftergymnasial utbildning och det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med rehabilitering inom specialistvården. Tidigare arbete med hälso- och sjukvård samt patientsäkerhetsarbete är meriterande, likväl som kunskap om gällande lagar och författningar. Arbetetuppgifterna ställer krav på självständighet, men också på förmåga att samverka och på uppdrag utföra arbetsuppgifter inom tidsram. Du har en god organisatorisk och administrativ förmåga, samt kan snabbt ställa om, prioritera och hantera flera parallella uppgifter.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, har god datorvana och arbetar tryggt i Officepaketet. Det underlättar om du har praktisk erfarenhet av våra IT-system, Platina, rapportsystemet Cyklop och målstyrningssystemet Stratsys. Vi ligger i framkant när det gäller digital utveckling och ser det som en fördel om du har intresse leda enheten i framtidens digitala vård.

Det är en förutsättning att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund: professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet, öppenhet & ärlighet.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.

Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.