<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska till Rehabiliteringsmedicin avdelning

Rehabiliteringsmedicin i Sandviken tar emot patienter från hela Region Gävleborg med ett upptagningsområde om ca 280 000 invånare. Kliniken består av en slutenvårdsenhet;
Rehabiliteringsmedicinavdelning med 16 vårdplatser och vi behöver nu förstärkning av en till sjuksköterska i arbetsgruppen.
Totalt på Rehabiliteringsmedicin är vi drygt 70 anställda.
Det finns även en öppenvårdsenhet inom enheten i form av ett smärtrehabteam, hjärnrehabteam, spinalteam och en mottagning.

De vanligaste patientgrupperna är personer mitt i livet som drabbats av hjärnskador, ryggmärgsskador, resttillstånd efter andra neurologiska sjukdomar eller skador samt patienter med långvarig smärta.

På avdelningen arbetar förutom sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabiliteringsassistent, kurator, psykologer, läkare, fritidsledare, och logoped. Speciellt för Rehabiliteringsmedicin är att vi arbetar i team och att så gott som all personal är klinikanslutna, vilket ger oss en bra förutsättning för kommunikation och samverkan.

Hela Rehabiliteringsmedicin har ett beteendemedicinsk synsätt dvs att vi tar hänsyn till att även beteenden och faktorer i livsstilen påverkar kroppens sjukdoms tillstånd, uppkomst och framför allt dess utveckling.


Arbetsuppgifter

Du ingår som en viktig länk i rehabiliteringsarbetet på avdelningen kontinuerligt under hela dygnet. Tillsammans med övriga yrkesprofessioner tar vi gemensamt ansvar för vår gemensamma patient. Men du har även sedvanliga sjuksköterske arbetsuppgifter, såsom medicindelning, provtagning, dokumentation och rapportering.

Du deltar i upprättande av en individuell rehabiliteringsplan för/med patienten tillsammans med närstående och övriga i teamet. Utifrån den sammansatta rehabplanen påbörjas rehabiliteringsinsatser som genererar fortsatta utredningar, behandling/träning och åtgärder för att möjliggöra utskrivning. Vår målsättning är också att patient och närstående känner delaktighet, trygghet och upplever respekt.

Kvalifikationer

Vi försöker att jobba utifrån Regionens gemensamma värdegrund som utgörs av tre ordpar:
Öppenhet och ärlighet,
Professionalism och ansvar
Respekt och ödmjukhet.

Vi söker Dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse av att arbeta med rehabilitering och att arbeta i team runt patienten tillsammans med övriga yrkeskategorier.

Vi lägger även stor vikt på personlig lämplighet, god samarbetsförmåga, bemötande, flexibilitet och initiativförmåga.