<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till Barn- och familjehälsa Hudiksvall Nordanstig

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn-och familjehälsan och Ungdomsmottagningen är en länsövergripande verksamhet inom Region Gävleborg.
I norra Hälsingland riktar sig verksamheten till boende i Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig kommun.
Målet med verksamheten är att så tidigt som möjligt erbjuda stöd till blivande föräldrar, barn i åldersgruppen 0-12 år och deras familjer samt ungdomar 13-23 år för att förhindra eller minska psykisk ohälsa.
Arbetsplatsen är huvudsakligen förlagd till Hudiksvall men mottagningsbesök kan förekomma även i Ljusdal. I verksamheten arbetar sex kuratorer och en psykolog..

Arbetsuppgifter

Du har stora möjligheter att planera din arbetsdag där arbetsuppgifterna består av psykologutredningar (generell utvecklingsbedömning) av barn 0-6 år, råd, stöd och behandlingsinsatser till blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras vårdnadshavare, individuellt och ibland i grupp.
Psykologen har ett särskilt ansvar för konsultativt stöd till barnmorskor på Barnmorskemottagningar och sjuksköterskor på BVC.
Som psykolog i verksamheten kommer du också att tillsammans med övriga teamet på Barn och Familjehälsa att regelbundet delta på behandlingskonferenser tillsammans med Ungdomsmottagningens kuratorer.
Du kommer också att få möjlighet att arbeta med ärenden ur den målgruppen.
Regelbundna träffar med specialistnivån samt handledning ingår i arbetsuppgifterna
Du kommer att arbeta i nära samverkan med kommunala verksamheter, psykiatriska vården och primärvården.
Kvalifikationer
Psykologexamen

Kvalifikationer

Leg. psykolog
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, god initiativförmåga och en god vilja till samarbete såväl inom verksamhetsområdet som med externa samarbetspartners. På begäran ska belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.