<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska till Mobilt sjukvårdsteam

Ett mobilt sjukvårdsteam bygger på möjligheten att göra en helhetsbedömning av patientens situation i ordinarie boende. Genom teambedömning och samordning av resurser får patienten rätt insatser i rätt tid. Ur ett patientperspektiv finns också en förhoppning att det mobila teamets arbete kan leda till ett minskat sökt behov på akuten och i primärvården för patienterna och att onödiga inläggningar på sjukhus kan undvikas.

Arbetsuppgifter

Arbetet som sjuksköterska i teamet innebär både planerad och förebyggande vård och akuta bedömningar och behandlingar i hemmet.

Arbete i mobilt sjukvårdsteam innebär en anställning där medarbetarna arbetar del av tjänst i teamet (som mest 50 %) och har sin grundplacering i primärvård, specialistvård eller kommunal verksamhet.

Kvalifikationer

Din bakgrund är erfaren legitimerad sjuksköterska gärna med specialistutbildning inom primärvård. Du ska ha god social kompetens och kommunikationsförmåga, samt en vilja att bygga goda relationer och lösa komplexa vårdbehov med såväl patienten, närstående som andra aktörer runt patienten.

Körkort erfordras.