<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska till Rättspsykiatriska vårdenheten i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Avdelning 26 uppdrag är att slussa ut och skapa individuella lösningar för patienter som under längre tid tvångsvårdats enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, samt att vårda och skapa förutsättningar för återhämtning och rehabilitering för patienter som på grund av komplexa vårdbehov bedöms behöva längre sammanhängande vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

Vuxenpsykiatrins heldygnsvård i Region Gävleborg genomgår för närvarande en genomlysningsprocess där ett inriktningsbeslut om förändrade subspecialiseringar har fattats. Detta innebär att utlyst tjänst inom loppet av ett par år kan förväntas innebära arbete på en annan enhet än idag.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu två sjuksköterskor till Rättspsykiatrisk vårdenhet, avdelning 26!

Som sjuksköterska på avdelning 26 kommer du både att arbetsleda omvårdnadspersonal och ingå i multiprofessionella vårdteam. Du kommer tillsammans med kollegor och arbetskamrater att ansvara för bedömning, planering och genomförande av omvårdnadsinsatser utifrån patientens individuella behov. Dag och kvällsarbete. I vår rättspsykiatriska heldygnsvård ingår utåtriktade rehabiliterings-och friskvårdsaktiviteter. Då avdelningen även vårdar patienter enligt Lagen om öppen rättspsykiatrisk vård, ÖRV samt Öppen psykiatrisk tvångsvård, ÖPT, ingår även en del öppenvårdsarbete, som exempelvis hembesök. Även besök vid andra rättspsykiatriska vårdinrättningar förekommer.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska. Du har god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt inom ett team. Du klarar både att hålla fast vid en långsiktigt plan och att snabbt tänka om när förutsättningar förändras. Du har ett genuint intresse för att hjälpa människor och kan skapa relationer med bibehållen professionalitet. Du har förmåga att samverka med andra enheter både inom och utom vuxenpsykiatrin.