<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Arbetsterapeut till Vuxenhabilitering Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Vuxenhabiliteringen är en specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Vi arbetar i ett tvärprofessionellt team och har Hälsingland som upptagningsområde. Placeringsort Hudiksvall, med möjlighet att välja norra eller södra Hälsingland som arbetsområde. Vi ger samordnade insatser utifrån ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt synsätt.
Våra målgrupper är personer som fyllt 18 år och som har en funktionsnedsättning såsom intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, rörelsehinder som är medfödda eller tidigt förvärvade.

Vårt uppdrag är att utifrån patientens behov ge specialisthabilitering som komplement till det basansvar som finns inom primärvård och kommun. Vi ger även konsultstöd till andra verksamheter samt utreder och diagnostiserar intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna. Vi erbjuder dig ett trevligt arbetsklimat med nära kollegialt samarbete där du själv planerar din arbetsdag. Arbetstiden är dagtid måndag till fredag. Du kommer att ingå i ett välfungerande team tillsammans med 14 kollegor med bred erfarenhet. Teamet består av
fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog och administrativ personal.

Arbetsuppgifter

Som arbetsterapeut är du en viktig medarbetare i teamet. Arbetet förutsätter god förmåga att samverka i team med övriga professioner på enheten, men även god förmåga till självständigt arbete Du står för det arbetsterapeutiska perspektivet i insatserna och arbetar med bedömning, utredning och behandling. Vi arbetar till stor del utifrån ett konsultativt arbetssätt där du är konsult och rådgivare till patienten och dennes närmiljö. Insatserna kan ges både individuellt och i grupp. Arbetet är självständigt och varierat. Du medverkar också i utbildningsinsatser. Du bör ha intresse av att utveckla och profilera
arbetsterapeutens yrkesroll inom Vuxenhabiliteringen.

Kvalifikationer

Vi vänder oss till dig som är legitimerad arbetsterapeut och vill vara med och utveckla vår verksamhet mot framtiden. Tidigare erfarenhet av arbete med målgrupperna, samt kunskap om struktur i vardagen och kognitiva hjälpmedel är meriterande. God samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt är värdefulla egenskaper.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav då arbetet medför resor i tjänsten.

Varmt välkommen med din ansökan!