<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Chefläkare till psykiatrin Region Gävleborg

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur.

Som chefläkare ingår du i ett team på totalt 7 stycken andra chefläkare som är fördelade inom hälso- och sjukvårdens stab. Alla i teamet arbetar ca 50% i chefläkare positionen och 50% i klinisk tjänstgöring.

”Att vara chefläkare är både spännande och utmanande då jag ges möjligheten att på alla nivåer påverka patientsäkerheten och det är en av hörnstenarna i vården. Kombinationen chefläkare och verksam kliniker gör att man inte distanserar sig från verkligheten. Man får en nära kontakt med medarbetare och vardagsproblemen. Som chefläkare känner jag att man skapar ett stort förtroendekapital. Det är viktigt att inte glömma Hippokrates – aldrig skada”, säger John Mälstam, Chefläkare, Patientsäkerhets och vårdkvalitet.

Arbetsuppgifter

Till Region Gävleborgs verksamhetsområde Psykiatri söker vi en chefläkare som arbetar på uppdrag från hälso- och sjukvårdsdirektören i patientsäkerhetsfrågor och kvalitetsuppföljning.
I rollen ges du möjligheten att arbeta fram förbättringsåtgärden i det stödjande arbetet kring utredning och uppföljning. Du kommer att involveras i svårare fall som ett stöd till övrig personal att hantera patienter och anhöriga där du följer upp ett strukturerat arbete med avvikelser, skador och vårdskador. Du ger kvalificerat stöd i medicinska frågor och omvårdnadsfrågor till hälso- och sjukvårdsdirektören samt verksamhets- och vårdenhetschefer.

Genom att stödja ett organiserat, kunskapsbaserat och patientfokuserat patientsäkerhetsarbete för samtliga verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården agerar du och ger stöd vid organisations- och verksamhetsförändringar.
En del kontakt med extern media kan förekomma i tjänsten.

Som chefläkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att patientsäkerhetsarbete
• händelseanalyser
• utvecklingsarbete
• svår patient och anhörigkontakt.

Hos oss får du
• ingå i en grupp om flera chefläkarkollegor
• ingå i ett nationellt nätverk för chefläkare
• fortsatt arbete i klinisk tjänstgöring
• regelbundna möten med patientsäkerhetsenheten
• stor frihet i ett självständigt jobb.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill fortsätta att utvecklas i din roll som läkare och verka för god patientsäkerhet och god vårdkvalitet. Som person har du förmågan att även under påfrestande situationer hålla dig lugn, positiv och förblir fokuserad på uppgiften. Då du ställs inför oklara lägen med begränsad information som underlag använder du din kunskap som erfaren läkare och fattar med säkerhet lämpliga beslut. Du har förmågan att organisera information och säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt genom att prioritera utifrån hur brådskande eller akut ärendet är.

I rollen som chefläkare ska du
• vara specialistläkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
• ha mångårig erfarenhet som specialistläkare.

Låter detta som en roll för dig ansök redan idag!