<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska till Minnesmottagningen i Hudiksvall

Minnesmottagningen ansvarar för specialistbedömning efter att remiss erhållits från primärvården, läkare från mottagningar på Gävle/Hudiksvalls sjukhus eller efter egen vårdbegäran från patient/anhörig. Vi har Gävleborgs län som upptagningsområde. Minnesmottagning finns både i Gävle och i Hudiksvall och patienten kallas till den mottagning som ligger närmast, undantag finns. I mottagningens verksamhet finns även möjlighet till konsultationer och hembesök.

Patient till nybesök kommer oftast vid två tillfällen. Vid första besöket gör arbetsterapeut en kognitiv screening. Vid andra besöket fortsätter och fullföljer läkare utredningen. Den anhörige träffar vid dessa tillfällen sjuksköterska för en anhörigintervju. Muntlig och skriftlig information om diagnos och behandlingsmöjligheter ges och i samråd med patient och anhöriga beslutas om behandling och uppföljning. Information kring eventuellt förbud mot bilkörning och vapeninnehav ges. Information ges om kuratorsstöd, samt om kommunens olika stödfunktioner exempelvis anhörigcentrum, dagverksamhet och hemtjänstinsatser.

Patienten kallas därefter till återbesök för utvärdering av behandlingen och den sociala situationen. Okomplicerade fall följs cirka ett år på minnesmottagningen och återremitteras därefter till familjeläkaren. Komplicerade fall som exempelvis frontotemporal demens och Lewy body-sjukdom följs ofta en längre tid.

Arbetsuppgifter

Din uppgift som sjuksköterska är att planera och kalla patienter till nybesök och återbesök, göra en anhöriganamnes vid nybesök samt träffa anhöriga vid återbesöken. Du ansvarar för att kontakt med patient och anhörig sker under tiden patienten är inskriven på Minnesmottagningen, ansvarar även för läkemedelsuppföljning och utvärdering av dess effekt och eventuella biverkningar i samråd med ansvarig läkare. Vi arbetar nära i teamet och med personalen på Minnesmottagningen i Gävle. 1 gång/månad är det APT i Gävle, då har vi även teamutbildning där vi stämmer av rutiner eller diskuterar komplicerade patientfall.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska. Dokumentationsvana i Elvis och Melior är meriterande.

Körkort är ett plus då hembesök tillsammans med läkare ofta förekommer.