<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Rehabiliteringskoordinator

Psykiatriska mottagningen ansvarar för att i den öppna psykiatriska specialistvården bedriva insatser som främjar hälsa och ger ökad livskvalitet. Verksamheten skall präglas av gott bemötande, hög tillgänglighet och goda resultat.
Du kommer att arbeta i team bestående av läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, skötare, arbetsterapeut och medicinska sekreterare.

Arbetet sker i samarbete med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt i samverkan med andra offentliga verksamheter.

Psykiatriska mottagningsverksamheten i norra Hälsingland har en gemensam mottagning i Hudiksvall. I Bergsjö och Ljusdal finns filialverksamhet som tillhandahåller specialistpsykiatriska insatser till patienter med långvarig och låg funktionsnivå, så som exempelvis psykosproblematik.

Arbetsuppgifter

Som rehabiliteringskoordinator ska du samarbeta med och vara ett stöd till läkare, övriga yrkeskategorier, patienter och
vårdenhetschef i sjukskrivningsarbetet. Du är också enhetens kontaktperson för berörda parter i sjukskrivningsprocessen.

Arbetet som rehabiliteringskoordinator omfattar koordinatorsinsatser till sjukskrivna patienter i behov av stöd vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppdraget har sin grund i lagen om koordinering som trädde i kraft 1 februari 2020 och innefattar tre områden:

- Personligt stöd till sjukskrivna patienter, som är i behov av detta, för att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet.

- Intern samordning på enheten och mellan andra enheter för samsyn i den enskilde patientens sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess. Medverka till att rehabiliteringsplan upprättas.

- Samverkan med andra aktörer genom bl.a. bidra med hälso- och sjukvårdens perspektiv för att underlätta dessa att utföra insatser inom sitt ansvarsområde. Strukturell samverkan mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommunal verksamhet samt övrig hälso- och sjukvård.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom medicin, psykologi eller socialt arbete så som socionom, beteendevetare, rehabvetare, legitimerad arbetsterapeut, legitimerad fysioterapeut eller legitimerad sjuksköterska.

Du bör ha fördjupade kunskaper inom rehabiliteringsområdet och vana att samverka och samarbeta med såväl olika
interna som externa aktörer.

Tidigare yrkeserfarenhet från hälso-och sjukvården och/eller försäkringsmedicin är meriterande. Du bör ha grundläggande
kunskaper om medicinsk terminologi och erfarenhet att läsa och dokumentera i journal eller motsvarande.

Uppdraget kräver att Du har förmåga att arbeta
självständigt samt att Du tar egna initiativ för att utveckla rollen.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten kan komma att delvis kombineras med arbetsuppgifter kopplat till grundprofession
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.