<< Tillbaka till listan över lediga jobb

ST-läkare till Barn- och ungdomspsykiatrin i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

BUP, habilitering och Familjehälsa utgör ett gemensamt verksamhetsområde. Vi arbetar tillsammans för en sömlös vård för barn och unga med psykiatriska sjukdomar och funktionsnedsättningar. BUP har mottagningar i Hudiksvall, Bollnäs och Gävle samt specialenheten Länsät för patienter med ätstörningar och två slutenvårdsplatser i samarbete med vuxenpsykiatrin i Gävle. Läkarna är samlade i en egen enhet och har heldagsträffar var 4:ee vecka och egna träffar på enheterna 1 g/v. Vi har fin arbetsgemenskap och mycket kontakt trots avstånd.

På BUP går drygt 4000 barn. Vanligaste diagnos är ADHD, därefter ångest och depression. Autism utreds på BUP (från och med 6 års ålder) och får råd och stöd via Barnhabiliteringen. Flera diagnoser samtidigt är vanligt. Flera av våra läkare bedriver forskning inom ramen för sina tjänster. Vi har goda möjligheter till handledning vid kvalitets- och vetenskapliga arbeten. Vi har en gemensam triagering för alla nya ärenden för hela verksamhetsområdet. Mycket digitala verktyg är under pågående implementering. BUP-ST-läkarna i Uppsala-Örebro-regionen har ett nätverk med två återkommande träffar per år utöver övriga gemensamma kurser.

Arbetsuppgifter

Som utbildningsläkare arbetar du med egen mottagning under handledning av erfarna specialister och i team med andra yrkeskategorier, såsom sjuksköterska, socionom, psykolog. Du kommer att kunna följa dina patienter. Arbetet sker dagtid vardagar. Man börjar oftast med ett år inom BUP fördelat mellan behandlingsenheten Gula Villan och utrednings- och bedömningsenheten Södertull innan randningar tar vid. Vi räknar med dig som en i arbetslaget från början och vill att det ska finnas en trygg växelverkan mellan teori, praktik, lärande och växande. Man har enskild handledning 1 tim/vecka och deltar i de lokala läkarmötena på enheten 1 g/v. Arbetet på BUP präglas utöver sjukdomstillstånden av utvecklingsåldrarna, sociala sammanhang och samverkan på olika sätt. Du kommer att ha flera ST-kollegor.

Kvalifikationer

Läkarlegitimation. Goda svenska kunskaper.

Körkort kan underlätta, men erfordras ej.

Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.