<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Skötare till Psykiatriska mottagningen Sandviken

På mottagningen arbetar psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordiantor, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Tillsammans är vi ett 40-tal medarbetare. Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ADHD behandlas med undantag för ätstörningar. Detta då det finns separat enhet för dessa tillstånd. Psykiatriska mottagningen i Sandviken arbetar mot tre kommuner Sandviken, Hofors, Ockelbo och innefattar ca 55 000 invånare.

Vi arbetar i tvärprofessionella team där du kommer att ingå med din specifika kunskap och kompetens för att tillhandahålla god psykiatrisk vård och behandling till patienten. Teamen är delvis specialiserade vilket innebär att ett team arbetar mot psykospatienter och två team arbetar mot allmänpsykiatriska patienter. Därutöver finns även CS-team som arbetar med läkemedelsbehandling till patienter med ADHD/ADD.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av samtalskontakter av olika karaktär. Kartläggande-, strukturstödjande- och suicidpreventiva samtal dominerar tillsammans med inledande besök och närståendescreeningar vid psykiatrisk utredning. Drogscreening.
Läkemedelsuppföljningar i samråd med läkare och sjuksköterska förekommer.
Mottagningen är relativt stor vilket bjuder vissa möjligheter till att anpassa arbetsuppgifterna utifrån särskilda kompetenser och erfarenheter.

Arbetet handlar till stor del om samverkan med andra aktörer så som slutenvård, närstående, Försäkringskassan, kommuner och primärvård för att skapa bästa förutsättningar för god vård till patienten. Arbetet sker på mottagningen och genom hembesök vid behov.

Inom ramen för tjänsten kan du tillsammans med kollegor komma att hålla i uppskattade informationsträffar för grupper av patienter och anhöriga, så kallad psykopedagogisk intervention (PPI), vilket mottagningen erbjuder riktat till flera psykiatriska målgrupper.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad skötare med erfarenhet från psykiatrisk öppenvård och/eller heldygnsvård.
Meriterande:
- Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT, samt erfarenhet av individuell- och gruppbehandling.
- Utbildning i Case Manegement.
- Utbildning i IMR och/eller IPT-k.
- Utbildning/erfarenhet av remissionsskattning

Arbete kräver både god förmåga att arbeta självständigt och i team tillsammans med andra yrkeskategorier. Därför ser vi gärna att du är van att planera, prioritera och fatta egna beslut i ditt vardagliga arbete.

Att vara flexibel i sitt arbetssätt och snabbt kunna skifta fokus för att klara av arbetets variationer är en förutsättning.
God dokumentationsvana. Vi använder oss av journalsystemet Melior.
Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Som medarbetare inom psykiatrin sätter du alltid patienten i fokus, du är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du är en engagerad behandlare och en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö och utveckling av verksamheten. Har du detta kombinerat med nyfikenhet, noggrannhet och vilja att utvecklas kan du vara den vi söker.

I introduktionen får du en utsedd mentor tillika erfaren kollega att arbeta tillsammans med den första tiden. Handledning erbjuds inom verksamheten.

Körkort erfodras