<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vik. Rehabiliteringskoordinator till Psykiatriska mottagningen i Bollnäs

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På psykiatriska mottagningen i Bollnäs arbetar cirka 35 medarbetare i olika professioner. Vårt arbete är teambaserat och mottagningen ska kännetecknas av ett mycket gott bemötande och omsorg om varandra. Som rehabiliteringskoordinator innefattar dina arbetsuppgifter att ha samverkan med teamen.

Arbetsuppgifter

Som rehabiliteringskoordinator ska du samarbeta med och vara ett stöd till läkare, övriga yrkeskategorier, patienter och vårdenhetschef i sjukskrivningsarbetet. Du är också enhetens kontaktperson för berörda parter i sjukskrivningsprocessen.

Arbetet som rehabiliteringskoordinator omfattar koordinatorsinsatser till sjukskrivna patienter i behov av stöd vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppdraget har sin grund i lagen om koordinering som trädde i kraft 1 februari 2020 och innefattar tre områden:

- Personligt stöd till sjukskrivna patienter, som är i behov av detta, för att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet.

- Intern samordning på enheten och mellan andra enheter för samsyn i den enskilde patientens sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess. Medverka till att rehabiliteringsplan upprättas.

- Samverkan med andra aktörer genom bl.a. bidra med vårdens perspektiv för att underlätta dessa att utföra insatser inom sitt ansvarsområde. Samordnare för enhetens Trisamteam, strukturell samverkan mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommunen och vården.

Rehabiliteringskoordinatorns huvudfokus är arbete med sjukskrivningsärenden men är också en bärare av kunskapen om det regionövergripande arbetet med utveckling av sjukskrivningsprocessen. I uppdraget ingår deltagande i nätverksträffar för rehabiliteringskoordinatorer och kompetensutveckling som anordnas av processledare inom Region Gävleborg.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom medicin, psykologi eller socialt arbete så som socionom, beteendevetare, rehabvetare, legitimerad arbetsterapeut, legitimerad fysioterapeut eller legitimerad sjuksköterska.

Du bör ha fördjupade kunskaper inom rehabiliteringsområdet och vana att samverka och samarbeta med såväl olika interna som externa aktörer.

Tidigare yrkeserfarenhet från hälso-och sjukvården och/eller försäkringsmedicin är meriterande. Du bör ha grundläggande kunskaper om medicinsk terminologi och erfarenhet att läsa och dokumentera i journal eller motsvarande.

Uppdraget kräver att Du har förmåga att arbeta självständigt, samt att Du tar egna initiativ för att utveckla rollen.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.