<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Rehabiliteringskoordinator, Psykiatriska mottagningen Söderhamn

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Söderhamn är en allmänpsykiatrisk mottagning för invånare över 18 år. Hos oss arbetar olika yrkeskategorier i team.
Som Rehabiliteringskoordinator ingår du också i teamarbetet med patienter som har specialistpsykiatriska diagnoser Vi är cirka 25 medarbetare på mottagningen. Vår mottagning präglas av en god arbetsmiljö där vi har omsorg om varandra. Verksamheten ska präglas av ett gott bemötande, hög tillgänglighet och goda resultat.

Arbetsuppgifter

Som rehabiliteringskoordinator ska du samarbeta med och vara ett stöd till läkare, övriga yrkeskategorier, patienter och
vårdenhetschef i sjukskrivningsarbetet. Du är också enhetens kontaktperson för berörda parter i sjukskrivningsprocessen.

Arbetet som rehabiliteringskoordinator omfattar koordinatorsinsatser till sjukskrivna patienter i behov av stöd vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppdraget har sin grund i lagen om koordinering som trädde i kraft 1 februari 2020 och innefattar tre områden:

- Personligt stöd till sjukskrivna patienter, som är i behov av detta, för att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet.

- Intern samordning på enheten och mellan andra enheter för samsyn i den enskilde patientens sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess. Medverka till att rehabiliteringsplan upprättas.

- Samverkan med andra aktörer genom bl.a. bidra med vårdens perspektiv för att underlätta dessa att utföra insatser inom sitt ansvarsområde. Samordnare för enhetens Trisamteam, strukturell samverkan mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommunen och vården.

Rehabiliteringskoordinatorns huvudfokus är arbete med sjukskrivningsärenden men är också en bärare av kunskapen om
det regionövergripande arbetet med utveckling av sjukskrivningsprocessen.

I uppdraget ingår deltagande i nätverksträffar för rehabiliteringskoordinatorer och kompetensutveckling som anordnas av processledare inom Region Gävleborg.

Kvalifikationer

Önskvärt är att du har högskoleutbildning inom medicin, psykologi eller socialt arbete. Tidigare arbete som Rehabiliteringskoordinator är meriterande liksom god kännedom om specialistpsykiatriskt arbete.

Du bör ha fördjupade kunskaper inom rehabiliteringsområdet och vana att samverka och samarbeta med såväl olika
interna som externa aktörer.

Tidigare yrkeserfarenhet från hälso-och sjukvården och/eller försäkringsmedicin är meriterande. Du bör ha grundläggande
kunskaper om medicinsk terminologi och erfarenhet att läsa och dokumentera i journal eller motsvarande.

Uppdraget kräver att Du har förmåga att arbeta
självständigt samt att Du tar egna initiativ för att utveckla rollen.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort erfordras