<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till Sandviken Södra Din hälsocentral

Sandviken Södra Din hälsocentral har ansvar för en befolkning på ungefär 12 000 invånare inom Sandvikens kommun. Hälsocentralen ligger på Sandvikens sjukhus, tillsammans med ytterligare en hälsocentral i samma byggnad.

Vid hälsocentralen arbetar idag cirka 65 medarbetare inom olika yrkeskompetenser - psykiatrisjuksköterska, psykolog och kurator tillsammans med distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter och rehabkoordinator. Vi har tre familjeläkare och tio ST-läkare på vår utbildningscentral. Familjeläkarjour, dagrehabilitering och bassängverksamhet delas med verksamhetsområdets övriga fyra hälsocentraler.

"Var med och utveckla morgondagens primärvård! Hos oss finns en spännande och unik möjlighet, på en hälsocentral med hög kompetens och nyfikna, utvecklingsorienterade medarbetare, säger Jörgen Tranevik, Verksamhetschef Primärvård Västra Gästrikland"

Vi välkomnar nu vår nya vårdenhetschef som med kunskap och engagemang vill vara med och driva en arbetsplats, där vi tillsammans skapar bästa möjliga vårdkvalitet för våra patienter.

Arbetsuppgifter

Ditt uppdrag innebär att leda, planera och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare och biträdande vårdenhetschef. Chefsuppdraget innebär ett kombinerat ledningsansvar för hälsocentralens verksamhet, personal och ekonomi, där det dagliga arbetet innebär fokus på den löpande driften.

Det innebär bland annat följande arbetsuppgifter:
- Bemanningsplanering och daglig vårdprioritering
- Själv delta, samt bidra till att skapa förutsättningar för god intern såväl som extern samverkan
- Skapa förutsättningar för en bra hälsofrämjande arbetsmiljö, genom dialog och delaktighet

Nu och under kommande år utvecklar Region Gävleborg hälso- och sjukvården närmre patienterna i en vårdstrukturell/-kulturell resa som går under namnet "God och nära vård i Gävleborg". Framförallt den demografiska utvecklingen de närmaste decennierna, med en större andel äldre och kroniskt sjuka i befolkningen och en lägre andel i arbetsför ålder gör att en utveckling av vården är nödvändig. I detta arbete kommer du för primärvårdens räkning, ha en drivande roll med att initiera och utveckla arbetssätt, metoder, samverkans- och vårdprocesser, tillsammans med interna såväl som externa vårdaktörer.

Du förväntas bidra till helheten, utifrån din aktiva roll i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Det finns ett gott kollegialt stöd och hög kompetens för dig att tillgå, så som chefsstöd, kvalitetssamordnare, medicinsk rådgivare och chefssekreterare.

Inom ramen för uppdraget finns goda möjligheter att kombinera chef-/ledarskapet med kliniskt arbete.

Hos oss får du:
- Dagtidstjänstgöring måndag till fredag
- Ett omväxlande och utvecklande arbete, som engagerar och utmanar, tillsammans med kompetenta medarbetare och chefskollegor
- En bra introduktion, där du ingår i ett sammanhang och får stöd för att klara av uppdraget, såväl som att växa och utvecklas i ditt eget chef-/ledarskap
- En stor frihetsgrad att inom chefsuppdragets ramar driva utveckling

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi söker dig som drivs och trivs i ett verksamhetsnära chef-/ledarskap. Du är drivande och uthållig och känner ett stort ansvar för ditt uppdrag, dess genomförande och resultat. Som ledare är du trygg, motiverande och lyhörd. Du tar tillvara på medarbetarnas kompetenser och du har förmågan att skapa ett arbetsklimat där engagemang och utveckling genomsyrar verksamheten.

För tjänsten krävs vidare:
- Utbildning på högskolenivå, med inriktning hälso-/sjukvård
- Tidigare chef-/ledarerfarenhet med ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare
- Erfarenhet av att leda förbättrings/- och förändringsarbete
- Tidigare arbetslivserfarenhet inom primärvården

Varmt välkommen med din ansökan!