<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Skötare till Allmänpsykiatrisk vårdavdelning i Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Allmänpsykiatriska vårdavdelningen i Hudiksvall har 18 platser där målgruppen är från 18 år. Vi jobbar med diagnoser som bipolär sjukdom, depression, ångesttillstånd, suicidnära tillstånd, självskadeproblematik, ätstörningsproblematik samt missbruksproblematik.

Arbetsuppgifter

Som skötare på allmänpsykiatrisk vårdavdelning kommer du ingå i ett team som arbetar med patientens vård. I samarbete med kollegor från olika yrkeskategorier bedömer du den enskilde patientens behov av stöd, vård och behandling. Du kommer verka för säkerhet och god omvårdnad nära patienten med olika omvårdnadsuppgifter så som exempelvis omvårdnadssamtal, utforma individuella vårdplaner med patientens återhämtning i fokus, närståendescreening samt samverkan med vårdgrannar.

Kvalifikationer

Vi söker ny kollega med erfarenhet från områden som psykiatrisk vård och missbruksvård. Erfarenhet av PPI och fysisk aktivitet för patienterna anses meriterande. Annan lämplig erfarenhet och utbildning kan vara relevant. Arbetet kan vara utmanande, både fysiskt och psykiskt, då verksamheten stundtals vårdar mycket svårt sjuka patienter.

• Vi ser att du har ett etiskt förhållningssätt, integritet och agerar stabilt för att kunna hantera verksamhetens arbete professionellt.
• Du är som person lugn och stabil, med en förmåga att förmedla trygghet i situationer som kräver ett högt säkerhetstänk och flexibilitet.
• Du har lätt för att skapa goda relationer, samarbeta med andra och har en positiv attityd.
• Du ska fungera i team, men också kunna agera självständigt och på ett ansvarstagande och innovativt sätt fatta snabba beslut när situationen så kräver det.
• Du har en god kommunikativ förmåga och kan kommunicera och hantera situationer med människor i affekt.
• God fysik är prioriterat då vi kan ställas inför situationer då detta behövs.

Vi lägger stor vikt till din personlighet och lämplighet att arbeta hos oss. Vi ser gärna att personer av båda könen söker arbetet.