<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Barnmorska till Barnmorskemottagningen i Edsbyn

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Du kommer att ha din huvudplacering på Edsbyns hälsocentral där du kommer att vara huvudansvarig och har stor möjlighet att påverka ditt arbete exempelvis schema etc. Du kommer även att ha ett nära samarbete med BMM på Familjecentrum i Bollnäs. Samarbete finns även med BVC på Edsbyns hälsocentral, samt Barn- och Familjehälsa Bollnäs- första linjen psykiatri för barn och unga med psykisk ohälsa.

Arbetsuppgifter

Barnmorskan arbetar inom följande verksamhetsområden:

• Hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete.
• Stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse.
• Familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention.
• Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer.
• Folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor.

Du har också möjligheter att arbeta med Ungdomsmottagningens målgrupp om så önskas viss tid.

Kvalifikationer

Legitimerad barnmorska. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet