<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Barnmorska till Kvinnosjukvården/BB Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Kvinnosjukvården i Gävleborg är uppdelad på två orter - Gävle och Hudiksvall.

Förlossningsenheten i Gävle har cirka 1800 förlossningar/år och förlöser från graviditetsvecka 29, samt specialistmödravård ultraljud. BB har tolv platser och gynekologin har sex vårdplatser.

Förlossningsenheten i Hudiksvall har cirka 1100 förlossningar/år och förlöser från graviditetsvecka 32 samt obstetrisk öppenvårdsverksamhet med ultraljud. BB- avdelningen med åtta platser är en samvårdsavdelning med gynekologins fyra vårdplatser.

Gynekologin är idag till största delen en öppenvårdsverksamhet med bland annat abortmottagning, uro/gynekologi, fertilitetsbehandlingar och preoperativa utredningar. Det är likartat på båda sjukhusen.

Arbetsuppgifter

Att arbeta som sjuksköterska på vår BB-avdelning innebär att ansvara för omvårdnaden av nyförlöst kvinna och nyfött barn med patientsäkerhet och gott bemötande i fokus.

Du säkerställer att familjen fått den vård, omsorg, information och det stöd de är i behov av.
Arbetet kommer också att innebära vård och omsorg av gynekologiska patienter då vi nu utvecklar den nya kvinnoavdelningen.

Arbetet innefattar gott samarbete med andra yrkesgrupper och vårdenheter inom och utanför kvinnokliniken samt handledning av studenter/praktikanter och nyanställda.

Kvalifikationer

Legitimerad barnmorska. Erfarenhet från BB-vård och gynekologisk omvårdnad är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrundsord:

• professionalism & ansvar
• respekt & ödmjukhet
• öppenhet & ärlighet