<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef Storvik Din Hälsocentral

Storvik Din hälsocentral har ansvar för cirka 6200 listade patienter inom Sandvikens kommun. Vår hälsocentral finns belägen centralt i Storvik och vi har goda pendlingsmöjligheter för såväl buss som tåg. Vi är idag cirka 30 medarbetare inom olika yrkeskompetenser, som bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Familjeläkarjour, dagrehabilitering och bassängverksamhet finns i närliggande Sandviken och delas med verksamhetsområdets övriga fyra hälsocentraler. Våra akuta patienter hanteras via ett akut flöde där vi samverkar med HC Sandviken Södra och Norra.

Vår mottagning kännetecknas av en god gemenskap med hög kompetens, där vi är stolta över vår verksamhet som har en god medicinsk utveckling, med en bemanning och kompetensförsörjningsåterväxt i balans.

Är du den utvecklingsorienterade och lyhörda ledare vi söker? Vi välkomnar nu vår nya vårdenhetschef, som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss!

Arbetsuppgifter

Som vårdenhetschef hos oss ser du helheten, dess potential och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild och arbetar aktivt för att skapa engagemang och delaktighet. Chefsuppdraget innebär ett kombinerat ledningsansvar för hälsocentralens verksamhet, personal och ekonomi, där det dagliga arbetet innebär fokus på den löpande driften av verksamheten.

Det innebär bland annat följande arbetsuppgifter:
- Bemanningsplanering
- Daglig vårdprioritering
- Själv delta, samt bidra till att skapa förutsättningar för god intern såväl som extern samverkan
- Skapa förutsättningar för en bra hälsofrämjande arbetsmiljö, genom dialog och delaktighet
- Rekrytering och kompetensförsörjningsfrågor

Verksamheten befinner sig i ett utvecklingsskede i att organisera framtidens primärvård på bästa sätt, det innebär att du kommer att ha en drivande roll när det gäller arbetet med att prova nya lösningar, genom att initiera och utveckla arbetssätt, metoder, samverkans- och vårdprocesser, som syftar till att bidra till helheten. Ett exempel på ett viktigt utvecklingsarbete är arbetet med utvecklade patientflöden. Största delen av verksamhetsutvecklingsarbetet genomförs i samverkan med interna såväl som externa vårdaktörer.

Utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där fokus är på gemensamma verksamhetsövergripande frågor. Det finns ett gott kollegialt stöd och hög kompetens för dig att tillgå, så som chefsstöd, kvalitetssamordnare, medicinsk rådgivare och chefssekreterare.

Inom ramen för uppdraget finns goda möjligheter att kombinera chef-/ledarskapet med kliniskt arbete.

Hos oss får du:
- Dagtidstjänstgöring måndag till fredag
- Möjligt att kombinera kliniskt arbete med ett chef-/ledarskap
- Ett omväxlande och utvecklande arbete, som engagerar och utmanar, tillsammans med kompetenta medarbetare och chefskollegor
- En bra introduktion, där du ingår i ett sammanhang och får stöd för att klara av uppdraget, såväl som att växa och utvecklas i ditt eget chef-/ledarskap
- En stor frihetsgrad att inom chefsuppdragets ramar driva utveckling

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi söker en ledare med ett genuint intresse och engagemang för människor, ledarskap och förändringsarbete, som ser möjligheter och trivs i en miljö som utmärks av ständig utveckling. Vi efterfrågar utbildning på högskolenivå, gärna med inriktning hälsa/sjukvård. Ledarerfarenhet från chefsroll eller annat ledande uppdrag är högst önskvärt.

Ett framgångsrikt ledarskap i det här uppdraget förutsätter att du är:
- Drivande och uthållig
- Relationsorienterad med känsla och förmåga att i alla sammanhang uppnå goda relationer och samarbeten
- Lyhörd, ser och förstår medarbetarnas och verksamhetens behov och utifrån det entusiasmerar och motiverar
- Tydlig och trygg i ditt ledarskap och i ditt beslutsfattande

Det är meriterande om du har erfarenhet av att, med goda resultat, leda i förändring. Vi ser med stor fördel att du har god kännedom om primärvårdens uppdrag och/eller har arbetat själv inom verksamhetsområdet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök här