<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Programchef till införandet av Framtidens Vårdinformationssystem

Region Gävleborg har genom SUSSA-samverkan tillsammans med åtta andra regioner upphandlat framtidens vårdinformationssystem. Vi etablerar därför nu ett program för genomförande av implementationsarbetet, som består av förberedelse och breddinförande i verksamheterna. Programmet kommer att pågå i flera år och vi söker en programchef som ska ansvara för att hålla ihop införandet av det nya systemet.
Arbetet kommer att ske i samarbete med övriga åtta regioner inom ramen för samarbetet. Samarbete kommer även att behövas med andra stora program inom Region Gävleborg som t ex God och Nära vård och Framtidsbygget. Införandet kommer ge stora möjligheter till verksamhetsutveckling både inom IT och hälso- och sjukvården.

Läs mer om framtidens vårdinformationssystem på;
https://www.regiongavleborg.se/halsa-och-vard/god-vard-i-samverkan-med-patienten/framtidens-vardinformationsstod---fvis/

”Vi är riktigt glada att vara en av det utvalda regioner som får vara med och införa det nya vårdinformationssystemet. Vi ser att det ger rätt förutsättning för att lyckas med ett sammanhållet arbete för att uppnå en god och nära vård, säger Simon Nilsson, Utvecklingschef, Förvaltningsledning Hälso- och sjukvård”

Arbetsuppgifter

Som programchef ansvarar du för hela leveransen, från förberedelse till breddinförande och uppbyggnad av en förvaltningsorganisation av FVIS inom Region Gävleborg. En förutsättning för att genomföra uppdraget är att du skapar struktur för resurssäkring från såväl hälso- och sjukvården som IT-förvaltningen.

Du kommer ha chefsansvar för ett antal delprojektledare ingående i programmet men flertalet av övriga resurser har närmaste chef kvar i egen organisation. Arbetet sker i mycket nära samarbete med regionens IT-förvaltning. I uppdraget ingår även att vara delaktig i samverkan med de övriga åtta regionerna.

Du rapporterar till hälso- och sjukvårdens utvecklingschef.
Resor i tjänsten förekommer.

Som programchef hos oss kommer du bland annat att ansvara för:
• skapa struktur för och bemanna införandeorganisationen
• hantera resurskontrakt för deltagare i programmet
• effektuering av leveranser från det Sussa gemensamma arbetet
• leda och samordna breddinförandet av FVIS.
• vara föredragande i programmets styrgrupp.

Hos oss får du
• ett stimulerande arbete med ett nära samarbete över förvaltningarna
• goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Då arbetet kräver samverkan med både interna och externa intressenter och varierar i komplexitet är dina personliga egenskaper mycket viktiga. Därför söker vi dig som är kommunikativ i sitt ledarskap och kan ge klara instruktioner samt förmedla mål och visioner på ett tydligt sätt.
Du har förmågan att även i oklara lägen enkelt prioritera vikten av olika uppgifter och följer upp angivna mål med transparens och tydlighet. När du stöter på motgångar i ditt arbete visar du på en stark förmåga att komma igen då du har en fallenhet att anpassa dig till nya situationer och arbetssätt.

I rollen som programchef krävs det att du har
• godkänd högskoleutbildning
• utbildning inom projektledning och kunskap om projektstyrningsmodeller
• erfarenhet av att driva omfattande implementeringsarbeten med fokus på verksamhetsförändringar.

Har du även en klinisk bakgrund, kunskap inom nationell e-hälsa och tidigare erfarenhet av IT-lösningar för Hälso- och sjukvård ser vi det som meriterande för tjänsten.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!

Ansök här