<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Specialistläkare inom urologi till Bollnäs

VO Operation Bollnäs är en liten med effektiv enhet som arbetar personcentrerat och med kvalitet i fokus. Sjukhusets elektiva opererande verksamhet utför ingrepp inom kirurgi, ortopedi och urologi. Komplicerade och multisjuka patienter opereras vid länest akutsjukhus där större resurser som möjlighet till reoperationer jourtid och avancerad intensivvård finns. I Bollnäs bedriver vi sedvanlig urologisk mottagningsverksamhet inklusive SVF-flöden och diagnosticering och uppföljning av urologiska cancerpatienter. Vi har också ESVL-verksamhet där läkare backar upp sjuksköterskor som utför själva behandlingarna. På operation utförs dagkirurgiska urologiska ingrepp som TUR-B, hydrocele, fimosis etc samt stenextraktioner med hjälp av laser. Vi opererar också flertalet TUR-P patienter och dessa vårdas ett dygn på vår post op vårdavdelning. Hela VO Operation har ett bra teamarbete och stämningen är god mellan enheter och olika personalkategorier. För oss är flexibilitet och att ta till vara på personers olikheter och personliga egenskaper väldigt viktigt och vi försöker alltid hitta lösningar som fungerar rent schematekniskt för både läkare, övrig personal och fram för allt för våra patienter. - Vi vill vara tillgänglig på tider som fungerar för dem och deras anhöriga. Detta öppnar också möjligheter att tidsplanera scheman som underlätta även för pendling från annan bostadsort.

Arbetsuppgifter

Väl förtrogen med standardiserade vårdförlopp vid misstänkt urologisk cancer -SVF.
- Behärska TRUL och px i samband med detta självständigt.
- Väl förtrogen med nationella direktiv gällande prostataca patienter- utredning, behandling, uppföljning.
- Mottagningskapacitet för 30 minuters moduler på allt utom TRUL+PX. (40 min).
- Kunna operera dagkirurgiska ingrepp som fimosis, hydrocele, TUR-B, kapacitet: minst 5 operationer/operationssal och dag. Vi förväntar oss kapacitet för att gå på två operationssalar/ operationsdag dvs totalt 10 operationer/dag.
- Kunna lägga in JJ-stent.
- Göra manliga steriliseringar i lokalanestesi.
- Kunna operera TUR-P med optimal blodstillning, (då vi inte har något jourlag och därmed inte heller beredskap för re-operationer nattetid.)
- Gärna inneha kompetens för lithotripsi med hjälp av laser.
- Vara väl förtrogen med ESVL-behandlingar. Indikationer och behandlingsstrategier.
- Väl förtrogen med journalsystemet Melior samt operationsplaneringssystemet Provisio.
- Vara beredd att handleda mindre erfarna kollegor eller ST-läkare v.b.
- Väl förtrogen med arbetssätt och rutiner i urologi-team, där kontaktsjuksköterskor och urologsjuksköterskor spelar viktig roll i flödet.

Kvalifikationer

Specialistläkare inom urologi, gärna med några års erfarenhet.

Ansök här