<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till Ljusdal/Ramsjö Din hälsocentral

Ljusdal/Ramsjö Din hälsocentral är beläget i vackra natursköna nordvästra Hälsingland. Vi har cirka 10 000 listade kunder och bemannas av 75 medarbetare med olika yrkeskompetenser inom hälso- och sjukvården, där alla behövs för att möjliggöra en riktigt bra primärvård. Vi bedriver mottagningsarbete, hembesök, barnavårdscentral och rehabiliteringsverksamhet. I anslutning finns även familjeläkarjour, dagrehabilitering och bassängverksamhet.

Vi är en av bygden uppskattad hälsocentral som kännetecknas av en fantastisk verksamhetsbredd, god gemenskap och hög kompetens, där vi är stolta över vårt samverkansarbete med Ljusdals kommun, i syfte att uppnå en personcentrerad vård nära patienten.

Verksamheten leds idag av två vårdenhetschefer, där en av dem nu går vidare till nya uppdrag inom verksamheten. Därför välkomnar vi nu en ny chefskollega till vårt team, som tillsammans med vårdenhetschef Marit Hedström, vill fortsätta arbetet med att leda och driva utvecklingen av hälsocentralerna Ljusdal/Ramsjö samt Familjeläkarjouren.

Se filmen om hur våra kollegor tycker att det är att jobba inom primärvården - https://vimeo.com/141882252

Arbetsuppgifter

Tillsammans med din chefskollega arbetar ni utifrån ett helhetsperspektiv och i nära samverkan kommer ni att planera för verksamheternas framtida inriktning, såväl som att leda den dagliga verksamheten. Inom ramen för uppdraget finns goda möjligheter att tillsammans med din chefskollega utforma fördelningen av arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Som vårdenhetschef har du ett kombinerat ledningsansvar för hälsocentralens verksamhet, personal och ekonomi. Det dagliga arbetet innebär fokus på den löpande driften av verksamheten, som förutsätter ett nära och coachande ledarskap.

Det innebär bland annat följande arbetsuppgifter:
- Bemanningsplanering
- Daglig vårdprioritering
- Själv delta, samt bidra till att skapa förutsättningar för god intern såväl som extern samverkan
- Skapa förutsättningar för en bra hälsofrämjande arbetsmiljö, genom dialog och delaktighet
- Rekrytering och kompetensförsörjningsfrågor

Verksamheten befinner sig i ett utvecklingsskede i att organisera framtidens primärvård på bästa sätt, det innebär att du kommer att ha en drivande roll när det gäller hälsocentralens många kontaktytor, samt vidareutveckling av samverkans- och vårdprocesser tillsammans med andra vårdaktörer.

Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområde Ljusdal:s ledningsgrupp, där du är engagerad i hela områdets verksamhetsövergripande frågor. Det finns ett gott kollegialt stöd och hög kompetens för dig att tillgå, så som exempelvis chefsstöd, kvalitetssamordnare, medicinsk rådgivare och chefssekreterare.

Hos oss får du:
- Dagtidstjänstgöring måndag till fredag
- Möjlighet att var med och utveckla dagens och morgondagens primärvård
- Ett omväxlande och utvecklande arbete, som engagerar och utmanar, tillsammans med kompetenta medarbetare och chefskollegor
- Möjlighet att vara delaktig i utformningen av ditt chefsuppdrag
- En bra introduktion, där du ingår i ett sammanhang och får stöd för att klara av uppdraget, såväl som att växa och utvecklas i ditt eget chef-/ledarskap
- En stor frihetsgrad att inom chefsuppdragets ramar driva utveckling.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi söker dig som trivs i rollen som chef-/ledare och som nu är intresserad av att leda i ett delat ledarskap. Det innebär att du behöver ta dig an rollen med en öppenhet och prestigelös anda. Det är viktigt att du har förmåga att lyfta blicken för att se helheten, tänka strategi och utveckling såväl som att samtidigt förmedla energi i det dagliga arbetet.

Uppdraget kräver vidare att du är förändringsorienterad och trivs i att arbeta verksamhetsnära i en dynamisk verksamhet, där idéer och nya angreppssätt ses som värdefulla för att kontinuerligt utveckla verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid ledarskapet, vilket för oss innebär att du:
• Motiverar, inspirerar och uppmuntrar till delaktighet och med förtroende ger medarbetarna stöd såväl om ansvar
• Är lyhörd, kommunikativ och skapar förtroendefulla relationer och goda samarbeten
• Är tydlig och trygg i dig själv, såväl som i ditt beslutsfattande
• Anpassar dig lätt till nya situationer och arbetssätt
• Effektivt planerar, organiserar, prioriterar utifrån ett helhetsperspektiv

För tjänsten krävs vidare:
- Ledarerfarenhet som chef, eller inom annan arbetsledande yrkesroll.

Utbildning på högskolenivå, som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, ser vi som meriterande Även god kännedom om och/eller erfarenhet av arbete inom primärvården, liksom erfarenhet av att leda förändringsarbete, med goda resultat, ses som meriterande.

Ansök här