<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till läkargruppen, Barn- och ungdomssjukvården, Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Verksamhetsområde Barn- och ungdomssjukvård bedriver öppenvårdsverksamhet i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall, samt slutenvård i Gävle och Hudiksvall med allmänpediatrisk och neonatalavdelning. Vi tar emot barn 0-17 år med barnmedicinska frågeställningar, både planerad och akut verksamhet.

Vi vill skapa starka team kring patienten, där vi gemensamt ger vård och stöd. Vi är bland annat medicinska sekreterare, barnsköterskor, lekterapeuter, psykologer, läkare och sjuksköterskor, som alla behövs för att möjliggöra god barnsjukvård i enlighet med NOBAB standard. Kontinuitet och flexibilitet är ledord inför kommande ombyggnationer och i vårt arbete i en mycket spännande utvecklingsfas för barn- och ungdomssjukvården i Gävleborg.

Arbetsuppgifter

Vi söker en vårdenhetschef för läkargruppen till Barn- och ungdomssjukvården (BUS) i Gävle. Som vårdenhetschef arbetar Du i linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschefen. Då rollen som vårdenhetschef är förenat med operativt men även utvecklande ledarskap för enheten förväntas du agera som en förebild utifrån Region Gävleborgs gemensamma värdegrund.

Du ingår i BUS länsövergripande ledningsgrupp, där Du tillsammans med chefskollegor har ett ansvar för helheten inom såväl verksamhetsområdet som för övrig Hälso- och sjukvård inom Regionen.

Som vårdenhetschef har du helhetsansvaret för enheten och dess verksamhet, vilket omfattar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du har tillsammans med medicinska sektionsledare inom BUS ansvar för patientsäkerhet och verksamhetsutveckling. Du har till din hjälp en chefssekreterare samt tillgång till BUS övergripande ekonomi-, produktions- och HR stöd.

Utöver de grundläggande ansvarsområdena i uppdraget, kommer du bland annat att fokusera på:
- Samordning i utvecklingsfrågor
- Framtida lokaler, nybyggnationer
- Framtidens digitala vård
- Att skapa en hållbar och utvecklande arbetsmiljö för dina medarbetare
Chefsuppdraget går att kombinera med klinisk tjänst i samråd med verksamhetschef.

Kvalifikationer

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, gärna läkare, men även andra legitimationsyrken kan vara intressanta. Kunskap och erfarenhet från barn- och ungdomssjukvård är meriterande. Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet, från en chefsroll eller annat samordnande uppdrag.

För att lyckas och trivas i rollen, efterfrågar vi:
- Förmåga att skapa delaktighet och ett positivt arbetsklimat
- Ett lyhört och tydligt ledarskap
- God planering och struktur
- Ett resultatorienterat förhållningssätt
Du har ett prestigelöst sätt att förhålla dig, och du delar generöst med dig av kunskap och information till såväl medarbetare som kollegor.

Ansök här