<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till Psykiatrisk mottagning i Gävle

Vuxenpsykiatrins uppdrag är att bedriva en kunskapsbaserad, likvärdig och tillgänglig psykiatrisk specialistvård för länets vuxna innevånare med svår psykisk sjukdom. Verksamhetsområdet är i antal anställda det största verksamhetsområdet inom Hälso-och sjukvården i Region Gävleborg, med drygt 500 medarbetare och totalt 74 vårdplatser för heldygnsvård fördelade på tre avdelningar i Gävle och två avdelningar i Hudiksvall samt öppenvårdsmottagningar i Sandviken, Gävle, Södra- och Norra Hälsingland. Utöver det ingår också beroendeverksamheterna i Vuxenpsykiatrins uppdrag.

I ledningsgruppen arbetar vi tillsammans, men med olika delar för att uppnå verksamhetens mål och utvecklas i linje med den riktning vi tagit ut. Vi har ett väldefinierat åtagande mot våra patienter, där sammanhållna processer, kunskapsbaserade metoder, brukarinflytande, meningsfullhet och arbetsglädje är väsentliga delar och vi ser medarbetarna som, vår viktigaste resurs för att uppnå de uppsatta målen. Vi strävar efter att kunna erbjuda våra medarbetare en tydlighet avseende kompetensutveckling och karriärvägar och vi eftersträvar ett samlat och likvärdigt långsiktigt rekryterings- och bemanningsarbete.

"Inom vuxenpsykiatrin pågår just nu flera utvecklingsarbeten, bland annat ser vi över chefers förutsättningar och arbetsmiljö. Att säkerställa ett färre antal medarbetare per chef hoppas vi ska möjliggöra ett mer närvarande och behovsanpassat ledarskap, där vårdenhetscheferna också har möjlighet att regelbundet delta i det kliniska arbetet på enheten, säger Anna Sundqvist, Verksamhetschef, Administration Vuxenpsykiatri"

Arbetsuppgifter

Som vårdenhetschef på den psykiatriska mottagningen har du ca 40 medarbetare. Du kommer att ha ett nära samarbete kring både strategiska och mer operativa vardagsfrågor med dina kollegor inom både öppen- sluten och beroendevård, samt med läkarchefer och verksamhetschefen och du kommer att ingå i vuxenpsykiatrins ledningsgrupp. Som vårdenhetschef kommer du också ha stöd av vårdledare och tillgång till visst administrativt stöd.

Uppdraget innebär att du med utgångspunkt både enhetens och verksamhetens behov och förutsättningar leder och deltar i både verksamhetsutveckling och uppföljning. Du har ett ansvar för din enhets budget och strävar efter kostnadseffektivitet.

Du verkar för en god vård och arbetsmiljö, patientsäkerhet samt en behovsanpassad bemanning. Utöver det utgör kort- och långsiktig rekrytering och bemanning samt ett mer långsiktigt kompetensutvecklings- och försörjningsarbete en viktig del av ditt arbete
Vi ser gärna att du som vårdenhetschef och ledare inom vuxenpsykiatrin i parallellt med ditt chefskap upprätthåller någon form av kliniskt uppdrag inom verksamhetsområdet.

Som vårdenhetschef hos oss kommer du bland annat att ansvara för
• strategisk och operativt leda enhetens verksamhet och förbättringsenheten i enlighet med verksamhetens övergripande mål och riktning
• säkerställa ett nära samarbete mellan vuxenpsykiatrins vårdenheter och läkarenheten baserat på verksamhetens övergripande gemensamma behov
• identifiera och kommunicera enhetens behov i relation till övergripande mål och reella förutsättningar
• delta i och skapa förutsättningar för samverkan med andra enheter internt och externt
• säkerställa resurseffektiva vårdprocesser samt följa upp dessa på individ, team och enhetsnivå
• sedvanliga arbetsuppgifter för en vårdenhetschef.

Hos oss får du
• engagerade och kunniga kollegor som arbetar tillsammans mot verksamhetens mål och i en tydligt gemensam riktning, men med ett tydligt eget mandat.
• stora möjligheter att vara med och utveckla vården och verksamheten med avstamp i kunskaps- och tillitsstyrning, både på den egna enheter men också på en mer övergripande nivå
• ett arbete med goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare.
• ett omväxlande arbete på en arbetsplats med ett nära samarbete med arbetskamrater

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi söker en naturlig ledare som uppmuntrar andra till att framgångsrikt uppnå målsättningar. Du är en person med starkt inflytande och kan på ett effektivt sett etablera en positiva arbetsrelationer till andra. Som person är du trygg i dig själv med en förmåga att även i påfrestande situationer och motgångar hitta ett lugn för att uppnå det fastställda målen. Du kan organisera information och resurser på ett effektivt sätt och på sätt hålla dina åtagande och lyckas därför leverera utifrån förväntningarna. Eftersom du som vårdenhetschef har många kontakt- och samarbetsytor är det väsentligt att du har en god förmåga till kommunikation och kommunikativa strategier, både i tal och skrift.

I rollen som Vårdenhetschef har du
• akademisk examen
• tidigare erfarenhet av Hälso och sjukvård
• tidigare erfarenhet av förbättringsarbete
• tidigare erfarenhet av organisatoriskt ledarskap.

Har du erfarenhet av arbetsledning/ledarskap ser vi de som meriterande för tjänsten.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!

Ansök här