<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Allmänsjuksköterska till Dagkirurgin i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På dagkirurgin i Gävle utför vi cirka 4000 tusen operationer per år. Vi jobbar utifrån ett perioperativt arbetsätt där vi tar hand om patienten före, under och efter operation. Vi utför bland annat operationer inom kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård, öron, näsa, hals och ögon. Våra patienter har en varierande ålder och de yngsta är barn som fyllt tre år. Dagkirurgin är öppen vardagar måndag tom torsdag mellan kl 07.30-19.00. På fredagar är öppettiderna kl 07.30-16.00.

Arbetsuppgifter

Som allmänsjuksköterska på dagkirurgin deltar du i det pre- och postoperativa arbetet. Det innebär att du deltar vi blockadläggning före operation. Efter operation övervakar du patientens cirkulation, samt ansvara för det postoperativa arbetets olika delar innan patienten går hem.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska.

Ansök här