<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till barn och ungdomshabiliteringen, ungdomsmottagningen, ungdomspsykiatrin i Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Söker du lugnet och möjligheten att leva nära hav och/eller vackert skogslandskap? Sök dig då till vackra Hälsingland där möjligheten att ha naturen nära intill förenas med humana boendepriser.

Region Gävleborg söker alltid efter medarbetare som är nyfikna på att utveckla både sig själv och sin arbetsplats. Vi tycker att arbetet med barn och ungdomar och deras familjer är stimulerande och önskar att alla kunde ges möjligheten att arbeta med det vi gör.

I Hälsingland vill vi ta samverkan till en ny nivå därför går vi nu ut med en gemensam annons i syfte att du som söker kan få vara med och forma din egen arbetsbeskrivning. Vi har den gemensamma patienten i fokus och ser stora möjligheter för dig som psykolog att vara knuten till flera av våra barn- och ungdomsverksamheter.

Du blir knuten till en verksamhet men arbetar även inom de andra enheterna vilket ger dig möjlighet att bredda din kunskap inom barnområdet. Ditt intresse för respektive verksamhet påverkar var din huvudplacering blir. Ligger ditt intresse enbart inom en av verksamheterna finns möjlighet att forma tjänsten på det sättet.

Om du vill ha ett varierande och stimulerande arbete där du lär dig något nytt varje dag och där du får arbeta tätt tillsammans i team med olika professioner så ska du inte tveka att söka dig till oss.

Arbetsuppgifter

Grunduppdraget för psykologer inom våra verksamheter innefattar:
- Utredning av barn och ungdomar med avvikande utveckling
- Behandling till barn, ungdomar och vårdnadshavare i form av samtalskontakt, handledning och utbildning
- samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer samt kommunala aktörer som t ex Elevhälsan
- teamsamverkan med andra yrkesprofessioner
- utveckling av verksamheten

Våra tre verksamheter samverkar i hög grad kring vissa patientgrupper utifrån samsjuklighet och du blir en viktig kugge att utveckla det arbetssättet ytterligare. Vår vision är att vi tillsammans gör ett bättre arbete än var och en för sig.

Specifikt Barn och Ungdomshabiliteringen
- utredning och diagnosticering av misstänkt autism hos barn tom 5 år
- kognitiva bedömningar av barn och ungdomar 0-17 år
- behandlingsinsatser till barn och ungdomar med autism, rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning samt deras familjer och nätverk.
- Behandling sker genom föräldrautbildningar, samtalskontakter, gruppinterventioner etc.

Specifikt Barn och Ungdomsmottagningen
- uppföljning av prematurt födda barn
- bedöma, testa och utreda barns psykomotoriska utveckling
- behandlingssamtal till barn/ungdomar
- Konsultation och handledning till familj
- Screening av depression hos föräldrar inom neonatalvård
- Stöd till familj i anknytningsprocessen
- Utföra kvalitetsmätning, exempelvis patientenkät

Specifikt Barn och Ungdomspsykiatrin
- utredning och diagnosticering neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn 6 tom 17 år
- utredning och diagnosticering och psykiatriska sjukdomstillstånd
- behandling i grupp eller individuellt till barn och ungdomar med neuropsykiatrisk eller psykiatrisk diagnos.
- handledning och utbildningsinsatser till vårdnadshavare

Hos oss är den ena dagen inte den andra lik och det är den variationen som gör arbetet både stimulerande och utmanande. Det finns kollegialt stöd inom våra verksamheter och du har möjlighet att få handledning av dem om du har behov av det.

Är du intresserad att vara en del av detta? Tveka då inte, sök dig till oss!

Kvalifikationer

Legitimerad Psykolog eller PTP-psykolog

Vidareutbildning i neuropsykologi och erfarenhet av behandling, utrednings- och diagnosticeringsarbete gällande barn och ungdomar med funktionsnedsättning och psykiatrisk sjukdom är meriterande men inget krav. Vi erbjuder möjligheter till kompetensutveckling inom de områden som berör våra målgrupper.

Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga, personlig lämplighet samt intresse och god förmåga att arbeta i team.
Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.
Körkort erfordras

Ansök här