<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Finansieringsutvecklare/EU-samordning till Regionala utvecklingsförvaltningen

Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!


Arbetsuppgifter

Region Gävleborg arbetar strategiskt med att stärka utvecklingen och innovationskraften för en hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborg. Det gör vi genom att samordna utvecklingsinsatser och samarbeten mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhället. Vi arbetar bland annat utifrån strategin "Regional innovationsstrategi för smart specialisering" med utpekade styrkeområden. Strategin stöds av smarta arenor med processer som ska leda till hållbara idéer till innovation.

Nu utvecklar vi, inom ramen för projekt Innovationsklivet, en funktion för att matcha rätt extern finansiering bland annat till projekt som initieras inom de smarta arenorna i innovationsstrategin. Det gäller framför allt inom de program inom EU som stödjer innovation men även andra program och finansiärer som kan bidra till hållbar regional utveckling och tillväxt.

Uppdraget innebär att självständigt omvärldsbevaka och delta i olika sammanhang inför kommande utlysningar, att tolka och omsätta program och utlysningar i relation till det pågående regionala utvecklingsarbetet, att sammankalla och leda träffar för informationsutbyte inför kommande ansökningsperioder, att ge råd inför projektfinansiering samt att vara behjälplig att granska projektansökningar.

Tjänsten är ny inom Region Gävleborg och uppdraget innebär också att upparbeta samarbetsrutiner med såväl processledare för smarta specialiseringsarenor, strateger och aktörer i innovationsstödsystemet, i frågor om internationell och nationell projektfinansiering.

I uppdraget ingår att i alla aktiviteter integrera olika hållbarhetsperspektiv såsom social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är expert på EU:s projektfinansiering, med erfarenhet av nationella och internationella finansieringslösningar med ett flertal involverade parter. Erfarenheter av uppdrag hos regionala, nationella eller internationella offentliga organisationer är meriterande.

Du har ett inkluderande bemötande, kommunicerar prestigelöst och skapar förtroende hos andra människor. Du är van att hantera olika intressen och med din logiska förmåga göra självständiga prioriteringar utifrån givna mål. Du är en social, öppen och utvecklingsinriktad person som har förmåga att arbeta både operativt och strategiskt med vana att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.

Vi värdesätter högt din förmåga att skapa relation och konkret samverkan mellan olika aktörer.

Som person är du:
• driven och självgående samt van att ta egna initiativ
• strukturerad och noggrann
• serviceinriktad med lätt för att lyssna och snabbt förstå olika aktörers behov
• kommunikativ
• resultatinriktad med vilja att lösa problem
• samarbetsvillig och tycker om att arbeta i team tillsammans med andra
Du har en akademisk utbildning på minst grundläggande nivå.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansök här