<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Processledare till Regionala utvecklingsförvaltningen

Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

I genomförandet av Gävleborgs innovationsstrategi för smart specialisering och projekt Innovationsklivet söker vi nu en processledare för att leda utvecklingsarbetet av arenan Hållbart och inkluderande arbetsliv. Innovativ samverkan ur ett arbetsgivarperspektiv med otraditionella möten mellan näringslivet, dess främjande aktörer, den offentliga sektorn, idéburna organisationer och akademin kan bidra till nya idéer som stärker Gävleborgs attraktions-, utvecklings- och konkurrenskraft och på sikt underlättar för kompetensförsörjning och ett breddat näringsliv.

En regional innovationsstrategi för smart specialisering har tagits fram i bred samverkan för att lyfta fram Gävleborgs unika och särskilt utmärkta förutsättningar, kompetenser och färdigheter inom ett antal identifierade styrkeområden. Smart specialisering i Gävleborg handlar om att kraftsamla mellan olika aktörer samt för att skapa entreprenöriella
upptäckandeprocesser som kan leda till idéer och innovationer inom de identifierade styrkeområdena vilka är:
•Hållbart och inkluderande arbetsliv
•Materialteknologi och hållbar produktion
•Bioekonomi
•Smarta hållbara städer och samhällen
•Digitala tjänster och processer

Processer inom och mellan de olika styrkeområdena kan leda fram till idéer och innovationer vilka sedan kan prövas, beforskas och på sikt utvecklas till att bidra till ett starkare och mer konkurrenskraftigt Gävleborg.

Arbetsuppgifter

Uppdraget som processledare innebär ett ansvar för att samordna och bygga den Smarta Arenan Hållbart och inkluderande arbetsliv. Konkret innebär det att identifiera och möta aktuella intressenter för att sedan kartlägga utmaningar och behov och därefter skapa utvecklingsprocesser som möjliggör innovativ samverkan. Det innebär även att såväl inom styrkeområdet som tillsammans med övriga styrkeområden möjliggöra konstruktiva möten mellan akademi, näringsliv, offentlig och idéburen sektor för att utveckla nya innovativa sätt att möta globala utmaningar för ett framtida hållbart arbetsliv. I tjänsten ingår också att ta fram en eller flera handlingsplaner tillsammans med samverkande aktörer för att beskriva och genomföra arbetet.

Den Smarta Arenan ska lägga grunden för fortsatt arbete för innovation och förnyelse och på sikt leda till stärkt innovativ förmåga, entreprenörskap och tillväxt.
Detta ska ske genom att:
-Tillsammans med olika intressenter identifiera områdesanknutna samhällsutmaningar samt bygga erfarenheter och kunskaper inom området för arenan.
-Genom förvärvade kunskaper inom området för arenan identifiera behov av utvecklad forskning.
-Genomföra så kallade entreprenöriella upptäckandeprocesser i samverkan med intressenter på området.
-Med stöd av det regionala innovationsstödssystemet utveckla idéer vidare till nya innovationsprojekt och företagsidéer.
-Tillsammans med aktörer och i dialog med projektets övriga processledare kommunicera aktuella innovationsprojekt med omvärlden, nationellt och internationellt.
I den fortsatta processen kommer det breda styrkeområdet att förfinas och tydliggöras i samarbete med näringsliv, akademi, offentlig och ideell sektor.

Du kommer att ingå i ett team som består bland annat av processledare från de övriga fyra styrkeområdena. Kraftsamlingen förutsätter också samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället; regionalt, nationellt och på europeisk nivå.
Som processledare rapporterar du till projektägaren Region Gävleborg.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, erfarenhet av företagsutveckling och gärna vana att arbeta med processer inom innovations- och forskningsfrågor. Det är bra om du har förståelse för och erfarenhet av regional, nationell och internationell innovationsutveckling inom området. Du bör ha erfarenhet av att leda heterogena grupper mot givna mål. I uppdraget ingår att alltid, i alla aktiviteter, integrera olika hållbarhetsperspektiv såsom social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet. Du ska därför ha kunskap om och gärna erfarenhet av arbete med minst ett eller flera av nämnda hållbarhetsperspektiv.

Du är en social, öppen och utvecklingsinriktad person som har förmåga att arbeta både operativt och strategiskt med vana att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.

Vi värdesätter högt din förmåga att skapa relation och konkret samverkan mellan olika aktörer.

Som person är du:
• driven och självgående samt van att ta egna initiativ
• strukturerad och noggrann
• serviceinriktad med lätt för att lyssna och snabbt förstå olika aktörers behov
• kommunikativ
• resultatinriktad med vilja att lösa problem
• samarbetsvillig och tycker om att arbeta i team tillsammans med andra

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort erfordras

Ansök här