<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Arbetsterapeut till Linden och Söderhamn Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Division primärvård har cirka 1000 medarbetare inom sex verksamhetsområden. Våra 27 hälsocentraler är basen i hälso- och sjukvården. Till divisionen hör även sjukvårdsrådgivning, familjeläkarjourer, ungdomsmottagningar. Våra patientlöften - alltid, nära och trygg- är stommen i vår verksamhet. Linden och Söderhamn Din hälsocentral har tillsammans cirka 9500 listade patienter. Vi har förutom familjeläkarmottagning även familjeläkarjour, dietist, psykosociala behandlare och BVC.

Arbetsuppgifter

Som arbetsterapeut på hälsocentralen skall du ansvara för att patienter erhåller bedömning, behandling och förebyggande åtgärder för alla förekommande diagnoser och tillstånd inom det arbetsterapeutiska kompetensområdet. Detta kan innefatta bland annat handbedömningar, bostadsanpassning, förskrivning av hjälpmedel och demensutredningar.

Arbetsterapeuten är en naturlig viktig del i det gemensamma arbetet som också omfattar bland annat patientundervisning, rådgivning, sjukdomsförebyggande arbete och vårdprevention, tillsammans med övriga yrkeskategorier som finns på hälsocentralen.
Arbetet bedrivs både i patientens hem, samt på mottagning och kan ske både individuellt och i grupp. Vi lägger vikt vid att ni som arbetsgrupp ska ha en hållbar och stimulerande arbetsmiljö och räknar därför med stor delaktighet i utformningen av det dagliga arbetet. Intresse av utveckling av arbetssätt och verksamhet för patienternas bästa är också meriterande.

Det handlar om en kombinationstjänst där du delar din arbetstid mellan Linden Din hälsocentral (60%) och Söderhamn Din hälsocentral (40%). Placeringsorten blir Söderhamn Din hälsocentral där det redan finns två arbetsterapeuter i tjänst med ansvar för Söderhamn Din hälsocentral och dagrehabilitering.

Kvalifikationer

Du är utbildad arbetsterapeut och gillar att arbeta i team med andra yrkeskategorier och enskilt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansök här