<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Fysioterapeut till Söderhamn Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Söderhamn Din hälsocentral har cirka 7000 listade patienter, vi har förutom familjeläkarmottagning även familjeläkarjour, rehab, träningsbassäng, dagrehabverksamhet, dietist, psykosociala behandlare och BVC
Inom rehab arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, hälsopedagog och rehabassistenter.Vi har också ett nära samarbete med Linden Din hälsocentral.

Arbetsuppgifter

Vid Söderhamn Din hälsocentral träffar du som fysioterapeut hela bredden av primärvårdspatienter. Fysioterapeuterna är första instans vid åkommor som rör rörelse- och stödjeorganen. Vi skriver remiss till radiologiska undersökningar och ger även vid behov injektioner t.ex. i leder eller muskelfästen - möjligheter vi har i och med det nära dagliga arbetet med läkargruppen.
Vi arbetar ständigt med verksamhetsutveckling och kompetenshöjning inom såväl bredd som spets.
Har du intresse i ortopedisk medicin så har du på vår hälsocentral stora möjligheter att öka din kompetens både genom utbildning och praktisk erfarenhet.
Vid behov gör vi hembesök varför körkort erfordras.
Vi har också ett nära samarbete/samverkan med Linden Din hälsocentral.

Välkommen till vårt team, vi ser fram emot att träffa Dig!

Kvalifikationer

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Vi ser gärna att du har erfarenhet av primärvårdsarbete.
Körkort erfordras

Ansök här