<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Anestesisjuksköterska till Dagkirurgin i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Arbetsuppgifter

På Dagkirurgin arbetar vi utifrån ett perioperativt arbetssätt. Dagkirurgin har förutom en operationsdel även en egen uppvakningsenhet.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesi.

Ansök här