<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Traineetjänst med inriktning mot specialistsjuksköterska inom operationssjukvård

Centraloperationsavdelningen och Dagkirurgen på Gävle sjukhus erbjuder nu traineeplatser, ett förberedande specialistsjuksköterskeprogram till Dig som är utbildad sjuksköterska med intresse för operationssjukvård.

I trivsam patientfokuserad miljö ger vi på Centraloperation och Dagkirurgen service till samtliga opererande verksamheter på Gävle sjukhus och genomför såväl planerade som akuta åtgärder inom operationssjukvård. Centraloperation består av operation, operationsmottagning och Dagkirurgen har förutom en operationsdel även en egen uppvakningsenhet. På avdelningarna jobbar operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor. Vi utför tillsammans totalt ca 8000 operationer per år.

Vi vill erbjuda sjuksköterskor som är intresserade av att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor inom operation, möjlighet att prova på yrket innan de påbörjar specialistsjuksköterskeutbildningen.

De sjuksköterskor som blivit antagna till traineeprogrammet, är under de veckor programmet pågår tjänstlediga från respektive grund anställning. I övrigt gäller de anställningsvillkor som är reglerade i anställningsavtalet.

• Trainee-programmet pågår under 10 veckor med start enligt överenskommelse
• Tjänstgöringen är förlagd dagtid och kvällstid
• Grundanställning på hemmakliniken

Arbetsuppgifter

Introducera traineen i operationssjuksköterskans yrkesroll.

• Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad före, under och efter en operation. Han/hon förbereder patienten och säkerställer operationssalen inför en operation eller kirurgisk undersökning, samt ser till att teknisk apparatur, instrument och material finns på plats och fungerar.
• Operationssjuksköterskan ansvarar för att adekvat hygien och sterilt förhållningssätt upprätthålls på operationssalen.

Som operationssjuksköterska arbetar man i team med bland annat undersköterska, anestesisjuksköterska, kirurg och anestesiolog.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är yrkesverksam som sjuksköterska inom sluten somatisk sjukvård, uppfyller behörighetskrav för specialistutbildning, samt har ett genuint intresse för operationssjukvård. Vidare har du god förmåga att samspela med andra individer, såväl kollegor som patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Traineeprogrammet pågår under 10 veckor med syfte att leda till en kontraktsutbildning inom operationssjukvård. Du kommer inte vara garanterad utbildningsplats eller utbildningsbidrag utan konkurrerar om dessa på samma villkor som andra.

Ansök här