<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Traineetjänst med inriktning mot specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Centraloperationsavdelningen och Dagkirurgen på Gävle sjukhus erbjuder nu traineeplatser, ett förberedande specialistsjuksköterskeprogram till Dig som är utbildad sjuksköterska med intresse för anestesisjukvård.

I trivsam patientfokuserad miljö ger vi på Centraloperation och Dagkirurgen service till samtliga opererande verksamheter på Gävle sjukhus och genomför såväl planerade som akuta åtgärder inom anestesisjukvård. Centraloperation består av operation, operationsmottagning och Dagkirurgen har förutom en operationsdel även en egen uppvakningsenhet. På avdelningarna jobbar operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor. Vi utför tillsammans totalt cirka 8000 operationer per år.

Vi vill erbjuda sjuksköterskor som är intresserade av att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor inom anestesi, möjlighet att prova på yrket innan de påbörjar specialistsjuksköterskeutbildningen.

De sjuksköterskor som blivit antagna till traineeprogrammet, är under de veckor programmet pågår tjänstlediga från respektive grundanställning. I övrigt gäller de anställningsvillkor som är reglerade i anställningsavtalet.

• Trainee-programmet pågår under 10 veckor med start enligt överenskommelse
• Tjänstgöringen är förlagd dagtid och kvällstid
• Grundanställning på hemmakliniken

Arbetsuppgifter

Introducera traineen i anestesisjuksköterskans yrkesroll.

• Anestesisjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad före, under och efter en operation. Han/hon förbereder patienten och säkerställer anestesin inför en operation eller kirurgisk undersökning, samt säkerställer läkemedel, material och teknisk apparatur.
• Anestesisjuksköterskan ansvarar för patientens smärtlindring och anestesiform under operationen.
• Anestesisjuksköterskan måste kunna hantera oväntade situationer.

Som anestesisjuksköterska arbetar man i team med bland annat undersköterska, operationssjuksköterska, kirurg och anestesiolog. Praktiktiden förläggs på våra två operationsavdelningar Centraloperation och Dagkirurgen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är yrkesverksam som sjuksköterska inom sluten somatisk sjukvård, uppfyller behörighetskrav för specialistutbildning, samt har ett genuint intresse för anestesisjukvård. Vidare har du god förmåga att samspela med andra individer, såväl kollegor som patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Traineeprogrammet pågår under 10 veckor med syfte att leda till en kontraktsutbildning inom anestesisjukvård. Du kommer inte vara garanterad utbildningsplats eller utbildningsbidrag utan konkurrerar om dessa på samma villkor som andra.

Ansök här