<< Tillbaka till listan över lediga jobb

ST-läkare till fysiologiska enheten i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Fysiologiska enheten utgör en del i verksamhetsområdet Bild och Funktionsmedicin. Enheten har verksamhet inom områdena klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi och nuklearmedicin. Läkargruppen består av tio läkare, fyra specialister i klinisk fysiologi, en specialist i nuklearmedicin, två dubbelspecialister klinisk fysiologi/nuklearmedicin samt tre ST-läkare varav en i slutet av utbildningen. Tillsammans med dessa arbetar totalt 18 biomedicinska analytiker, 3 undersköterskor, 2 medicinska sekreterare och 2 sjukhusfysiker på enheten.

Arbetsuppgifter

Tjänstgöringen kommer att vara förlagd till klinisk fysiologi med nuklearmedicin. Vid specialisering ingår utbildning i Uppsala samt sidoutbildning inom relevant klinisk specialitet. Även viss sidoutbildning inom medicinsk radiologi ingår.

Kvalifikationer

För tjänsten krävs svensk läkarlegitimation. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.

Ansök här