<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till Barn- och ungdomssjukvården avdelning 19 i Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Verksamhetsområde Barn- och ungdomssjukvård bedriver öppenvårdsverksamhet i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall, samt slutenvård i Gävle och Hudiksvall. Vi tar emot barn 0-17 år med barnmedicinska frågeställningar, både planerad och akut verksamhet.

Vårdavdelningarna består av neonatalenhet respektive allmänpediatrisk enhet. Inom neonatalvården har vi nära samarbete med kvinnosjukvården och vi arbetar med detaljplanering av nya gemensamma lokaler för familjecentrerad nyföddhetsvård i såväl Gävle som Hudiksvall. Vår ambition är att bli en av landets ledande enheter i att bedriva familjecentrerad och familjeintegrerad neonatalvård.

På vår allmänpediatriska vårdavdelning tar vi emot barn med medicinska åkommor men vårdar även barn i samarbete med kirurg-, ortoped-, ÖNH-, samt infektionskliniker. Under de närmaste åren kommer vi att utveckla samarbetet mottagning-vårdavdelning till en kombinerad patientcentrerad enhet, för akut och planerad vård med NOBAB standard som grund. Mottagningsverksamheten och dagsjukvården finns i både Hudiksvall och Gävle och är under ständig utveckling för att minska behoven av slutenvård.

Arbetsuppgifter

Som vårdenhetschef arbetar Du i linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschefen. Då rollen som vårdenhetschef är förenat med operativt men även utvecklande ledarskap för enheten förväntas du agera som en förebild utifrån Region Gävleborgs gemensamma värdegrund.

Du ingår i Barn- och ungdomssjukvården (BUS) länsövergripande ledningsgrupp, där Du tillsammans med erfarna chefskollegor och verksamhetsutvecklare har ett ansvar för helheten inom såväl verksamhetsområdet som för övrig Hälso- och sjukvård inom Regionen.

Som vårdenhetschef för den allmänpediatriska vårdavdelningen har du helhetsansvaret för enheten och dess verksamhet, vilket omfattar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du har tillsammans med medicinska sektionsledare inom BUS ansvar för patientsäkerhet och verksamhetsutveckling. Du har till din hjälp vårdutvecklare samt chefssekreterare. Du har också tillgång till Barnsjukvårdens övergripande ekonomi-, produktions- och HR stöd. Du kommer att arbeta som en av tre vårdenhetschefer vid BUS Hudiksvall.

Vi söker dig som gillar utmaningar och vill jobba för framtiden. Den gemensamma målbilden är att vi är en tydlig profession med hög gemensam kompetens. Vi ger rätt insats till rätt patient vid rätt tillfälle och strävar efter att patienten ska känna sig trygg. Våra strategier är: patientinvolvering för rätt fokus och perspektiv, kollektiv kompetens och kompetensutveckling, våga tänka nytt samt prova och utvärdera. Omvärldsspaning och framtidsbevakning är en självklarhet. Fokus i ledarskapet ligger på verksamhetsutveckling och daglig styrning inom egen enhet samt samarbete med övriga enheters chefer och medarbetare.

Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas. Tillsammans med medarbetarna ska du kunna arbeta målinriktat och systematiskt. I detta arbete ska du ha förmåga att stimulera, engagera och motivera dina medarbetare till kontinuerlig omprövning, förnyelse och utveckling av verksamheten. Du ska välja arbetsformer som aktivt tar tillvara och kontinuerligt utvecklar medarbetarnas kompetens och verka för att göra dem delaktiga i verksamheten.

Vi erbjuder dig ett spännande arbete med goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare!

Kvalifikationer

Du har adekvat högskolekompetens samt ledarskapsförmåga, gärna erfarenhet inom praktisk förändringsledning. Erfarenhet av ledande roll inom hälso- och sjukvård samt kunskap kring de målgrupper vi arbetar med kan vara meriterande. Erfarenhet av personal- och budgetansvar kan vara meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet, samt att din värdegrund överensstämmer med vår och Region Gävleborgs.

Du är en engagerad och prestigelös ledare. Du har lätt för att utveckla förtroendefulla relationer och har god samarbetsförmåga. Du är en bra organisatör med god grundstruktur, som bas i ditt utvecklingsarbete och grund för den flexibilitet som verksamheten behöver. Du har en erkänt god förmåga att kommunicera på ett målanpassat och målinriktat sätt. Du motiveras av utvecklings- och förbättringsarbete.

Personliga egenskaper som kreativitet, lyhördhet och flexibilitet är viktiga för att tillvarata medarbetarnas förmåga och vilja att utvecklas, samt skapa förutsättningar för deras delaktighet i verksamhetens utveckling.

Kom gärna in med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.

Ansök här