<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Utredare till Samhällsmedicin

Samhällsmedicin är Region Gävleborgs resurs för strategisk analys och uppföljning. Vi levererar kvalificerade analyser och beslutsstöd till regionens samtliga verksamheter. Verksamheten vilar på kunskapsbaserade metoder och vetenskapligt förhållningssätt. Samhällsmedicin utgör tillsammans med avdelningarna Centrum för forskning och utveckling och Forskning och utveckling Välfärd (utredarstödet till kommunerna i länet) Region Gävleborgs Centrum för kunskapsstyrning. Avdelningen ingår i förvaltningen Forskning och Samhällsmedicin som är direkt underställd regiondirektören.

Arbetsuppgifter

Samhällsmedicin är i behov av en utredare för ett specifikt uppdrag - att arbeta med att ta fram en Hållbarhetsredovisning för Region Gävleborg. Under 2020 ska regionen redovisa och klargöra vad organisationen har uppnått i sitt arbete för en långsiktig hållbar utveckling. Syftet är att ge en balanserad bild av verksamhetens hållbarhetsarbete. Kontakter och kartläggning av intressenters syn på Region Gävleborgs hållbarhetsarbete, inventering av pågående hållbarhetsarbete inom regionen, framtagning av indikatorer och integrering i befintlig uppföljning kommer vara tydliga delar i uppdraget. Förmåga att bringa ordning i och värdera olika datamaterial från olika områden med hjälp av olika metoder, samt att sammanställa, beskriva och analysera dessa är tydliga krav för tjänsten.

Ytterligare uppdrag kommer att bli aktuella under vikarietiden. För dessa uppdrag behövs såväl kunskap i kvalitativa metoder så som intervjuer och sammanställning av kvalitativ data, som att sammanställa statistik och genomföra analyser, både på en översiktlig nivå och genom fördjupningsanalyser. Att ta fram beslutsunderlag och på olika sätt bidra till kunskapsstyrning i våra olika kärnverksamheter är också vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Som utredare på Samhällsmedicin ska du självständigt och i grupp kunna åta dig uppdrag med ibland krav på snabb återrapportering. I utredningsarbetet ingår hela kedjan från studiedesign och relevant avgränsning av uppdraget, till datainsamling, bearbetning, analys och avrapportering i olika former.

Samhällsmedicin använder idag programmen Supercross, SAS, SPSS och Excel för sina utredningar. Muntlig och skriftlig framställning är också en del i arbetet. Alla utredare ingår i en utredargrupp som tillsammans för exempelvis konstruktiva metodresonemang inför, under och efter respektive utredning.

Kvalifikationer

Just nu söker vi en person med erfarenhet av utredningar som bidragit till någon eller några organisationers hållbarhetsarbete. Då uppdraget är tidsbegränsat och relativt riktat för ett specifikt arbete behövs kunskap inom miljö, hållbarhet, och analys för att snabbt kunna starta med uppdraget. Kompetens inom relevanta områden är följaktligen ett krav. Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och samhällsanalys inom berörda områden är meriterande. Kunskap och erfarenhet av arbete med statistiska programvaror är också meriterande. Likaså styrkt pedagogisk förmåga. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, och förmåga att förklara aktuella områden är krav.

God samarbetsförmåga krävs, då uppdragen ofta innebär kontakter med många olika samarbetspartners. Du är noggrann och strukturerad, lösningsfokuserad och drivs av att arbeta med ett ständigt förbättringsfokus. Du bör ha förmåga att kunna arbeta under tidspress när så behövs. Positivt om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansök här