<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska med intresse för geriatrik

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Geriatrikavdelningen är en trevlig och relativt liten vårdavdelning med personal som brinner för att ge den bästa vården för äldre, multisjuka patienter. Här arbetar bland annat specialistsjuksköterskor inom vård av äldre, geriatriker, undersköterskor, vårdplanerare, allmänsjuksköterskor, fysioterapauter och arbetsterapeuter. Vi har även tät kontakt med logoped, dietist och kurator. Vi har totalt 8 rehabplatser avsedda för geriatrisk rehabilitering och 4 medicinska platser för akut geriatrik. Vi tar emot patienter från hela länet. Till den geriatriska kliniken hör också Minnesmottagningen i Gävle och Hudiksvall.

Arbetsuppgifter

Geriatrikavdelningens uppdrag är att ge avancerad medicinsk och rehabiliterande behandling till äldre patienter i länet. Behandlingen utgår ifrån ett geriatriskt helhetstänk och en personcentrerad vård med patient och anhöriga i centrum.

Vi välkomnar dig till en arbetsplats där delaktighet, ansvarstagande och arbetsglädje är nyckelord. Med patienten i fokus skapar vi tillsammans hög patientsäkerhet och arbetsdagar där vi trivs och utvecklas. Hos oss på geriatriken rehabiliteras äldre patienter som ofta är multisjuka. Vår specialitet är att se till patientens helhetssituation utöver den aktuella diagnosen, vilket bidrar till en stimulerande arbetsmiljö.

På vår avdelning har vi 8 geriatriska rehabiliteringsvårdplatser och 4 akutgeriatriska medicinplatser. Rehabiliteringspatienterna kommer på remiss från andra slutenvårdsavdelningar och är länsövergripande och de akutgeriatriska patienterna kommer direkt från akuten eller andra slutenvårdsavdelningar.

Vår inriktning är geriatrisk rehabilitering av patienter som exempelvis drabbats av en höftfraktur eller haft en stroke och behöver träning för att klara vardagen igen. Viktigt för oss är att ha ett helhetstänk och ta tillvara patientens egna förmågor. Vi är även en utbildande avdelning och studenter är ett viktigt inslag i vår verksamhet.

Som sjuksköterska blir du en viktig del i vårt multiprofessionella team. Arbetsuppgifterna innebär ett totalt omvårdnadsansvar för patienten och att rotera både på vårdavdelningen och akuten i det geriatriska teamet.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska med intresse och engagemang för vård av äldre och är redo att utvecklas i din yrkesroll. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom vård av äldre eller annan erfarenhet som bidrar till att bredda vår kompetens. Vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad sjuksköterska och för dig erbjuder vi en skräddarsydd introduktion och ett mentorskapsprogram med regelbunden handledning av en erfaren kollega.

Som person är du trygg och har god kommunikativ förmåga där du är lyhörd för din omgivning. Du trivs med en varierande arbetsdag och har förmågan att snabbt ställa om vid olika situationer. Du är tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du kan organisera, prioritera och leda arbetet på ett effektivt sätt.

Det är av stor vikt att du tycker om att arbeta i team och att du känner ett engagemang kring att arbeta med våra sköra, äldre och multisjuka patienter.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:
• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Ansök här