<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Medicinsk bibliotekarie till sjukhusbiblioteket i Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Centrum för klinisk utbildning, bidrar i nära samverkan med verksamheter, universitets, högskolor och kommunala utbildningsanordnare, till att hälso-och sjukvårdens verksamheter har ändamålsenliga förutsättningar att bedriva god klinisk utbildning, handledning och utveckling.

Verksamheten jobbar över länet med bibliotekslokaler i Hudiksvall och Gävle.

Arbetsuppgifter

De medicinska biblioteken är en viktig resurs för hela regionens hälso- och sjukvård och finns på sjukhusen i Hudiksvall respektive Gävle.

Biblioteken bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling och måluppfyllelse genom att:
• Förmedla och underlätta inhämtandet av evidensbaserad kunskap och information
• Vara en pedagogisk resurs för fortbildning och kompetensutveckling
• Bistå vid inhämtandet av relevant vetenskaplig information vid forskning och utveckling
• Tillhandahålla och sprida motsvarande information till patienter och närstående som vill öka sin kunskap om sjukdomstillstånd och god hälsa

Biblioteket i Hudiksvall har stark förankring hos hälso- och sjukvårdens verksamheter med stort fokus på att driva och utveckla funktionen klinisk bibliotekarie. Det innebär ett nära samarbete med vårdenheter genom att delta i olika sammanhang där bibliotekariens kompetens efterfrågas.

Det dagliga arbetet präglas av ansvar för samordning, drift och utveckling av sjuhusbiblioteket vid Hudiksvalls sjukhus. Informationssökning, undervisning, förvärv av media, katalogisering, fjärrlån, tidskriftshantering, samt andra förekommande arbetsuppgifter på ett sjukhusbibliotek. Ansvar för samordning av hälso-och sjukvårdens medieinköp och prenumerationer.

För frågor som rör båda biblioteken finns ett nära samarbete med kollegorna i Gävle.

Kvalifikationer

Förutom utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap ser vi gärna erfarenhet från sjukhusbibliotek eller medicinskt universitetsbibliotek.

Som person tror vi att du drivs av att utveckla biblioteket och din egen kompetens. Du är noggrann och arbetar strukturerat. Du har god förmåga att samarbeta med olika personalkategorier, men trivs även med ensamarbete.

Men viktigast är att du har ett starkt intresse för den typ av arbete det gäller och av att ta till dig ny kunskap för att omsätta den i praktiken.

Ansök här