<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterskor till njuravdelningen och hematologiavdelningen

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På avdelning 110 NH tar vi hand om patienter med njursjukdomar och hematologiska sjukdomar. Vi är en liten avdelning med 15 vårdplatser fördelat på tre vårdlag.

På hematologisidan bedriver vi öppen- och slutenvård för patienter med sjukdomar som engagerar benmärgen och blodet. De vanligaste patientgrupperna som vi vårdar har akuta- och kroniska leukemier och myelom, men även hemolys, trombocytopenier m.m. En stor del av vården består av cytostatikabehandling, transfusioner, infektionsbehandling, psykosocialt omhändertagande samt omhändertagande vid skyddsisolering. Vi förbereder också patienter inför blodstamcellstransplantation, som patienterna gör i Uppsala, och tar emot patienterna för eftervård direkt efter transplantationen. Hematologen består av en hematolgiavdelning, en dagvård samt en mottagning som alla har ett nära samarbete med varandra.

”Hematologi är ett brett och spännande område, man får verkligen lära känna patienterna.”
”Jag gillar det medicinsk-tekniska, med mycket dropp och infusioner.”

På njursidan utreder och vårdar vi patienter med njursjukdomar, akut och kronisk njursvikt, dialyspatienter (hemodialys och peritonealdialys) och njurtransplanterade. Våra njurpatienter kan även ha sjukdomar såsom diabetes och hjärtsjukdom vilket gör att vi får en bred medicinsk kompetens. Vi bedriver en viss poliklinisk verksamhet kvällar och helger för patienter med peritonealdialys, telefonrådgivning, peritonitbehandling och vi bistår ibland akutmottagningen då en patient med peritonealdialys söker vård akut. Avdelningen har ett nära samarbete med dialysen, PD-mottagningen och njurmottagningen. Teamarbetet kring patienten är av stor vikt. En gång i veckan har vi ett dialysråd där läkare och sjuksköterskor från de olika mottagningarna diskuterar patienter med frågor kring t.ex dialysstart och transplantation.

”Att vårda patienter med akut njursvikt är roligt och intressant, vi utreder och klurar för att hitta orsaken, lite som ett detektivarbete”.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu dig som har intresse för njursjukvård till vårat njurvårdlag, och dig som har intresse för hematologi till vårat hematologivårdlag.

För att Du ska få en så bra dag som möjligt och för att patienterna ska få en så bra vård som möjligt, fördelar vi patienterna utefter den medicinska tyngden vilket gör att arbetsbelastningen blir jämt fördelad över vårdlagen. För att underlätta ditt jobb och ge dig mera tid för patienterna har vi en vårdplanerare som samordnar, receptionist dagtid som tar emot samtal, beställningar m.m, samt vårdledare som hjälper till i den dagliga styrningen. Utöver dessa finns biträdande vårdenhetschef eller vårdenhetschef på plats dagligen och hjälper till i både den dagliga och långsiktiga planeringen av arbetet.


Vi jobbar i team tillsammans med läkare, undersköterska och fysioterapeut och det finns en dietist, kurator och arbetsterapeut kopplade till avdelningen.


Hos oss får du:
•Individuell introduktion, men minst fyra veckor för att du ska få en förståelse för hur hela verksamheten fungerar, och även dagar på vår hematologiska dagvård eller dialysen och PD-mottagningen beroende på vad du är intresserad av.
•Du erbjuds en mentor för att tillsammans med denna få möjlighet att reflektera och utvecklas i rollen som sjuksköterska.
•Du får en bred kompetens inom medicinområdet och även en spetskompetens. Som hematologisjuksköterska kommer Du till exempel att få lära dig hur man administrerar cellgifter och rutiner kring skyddsisolering, och som njursjuksköterska får du lära dig hur man utför peritonealdialys.
•Du kommer att ha roligt på jobbet. Vår styrka är vår sammanhållning. Vi hjälper alltid varandra och trots tuffa dagar har vi roligt tillsammans och det blir mycket skratt i fikarummet.

Kvalifikationer

För att bli framgångsrik i rollen:
• Är du som söker legitimerad sjuksköterska
• Kan du kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift

Ansök här