<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Barnsjuksköterska till barn- och ungdomsmottagningen i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Vi tar emot barn och unga 0-17 år med behov av specialiserad barnsjukvård. Vår utveckling av multiprofessionella team, dagsjukvård samt hemsjukvård i nära samarbete med barnavdelningen, syftar till att barn i möjligaste mån ska vårdas i öppenvård i enlighet med NOBAB och barnanpassad vårdstandard.

Patientfokus och flexibilitet är ledord inför kommande ombyggnationer där vi utvidgar dagsjukvården och mottagningen till att bli navet i vår verksamhet. Vi utvecklar intensivt våra digitala kanaler i vår strävan att vara ledande i att så långt som möjligt erbjuda våra patienter vård i sin vardagsmiljö.
På mottagningen arbetar läkare, barnsjuksköterskor, barn-/undersköterska, uroterapeut, dietist, fysioterapeut, psykolog samt lekterapeut med målet att ge rätt vård, i rätt tid och på rätt sätt, med hänsyn till patientens individuella behov. Vi har en bra mix med hög kompetens, utvecklingsvilja och mycket självständigt arbete.

Vi bedriver utöver barnmedicin också preoperativ mottagning och samarbetar med dagkirurgin och centraloperation. Vi samverkar med BUP, habilitering, primärvård och familjehälsa med målsättning att ge patienterna en smidig och sammanhållen vård.

Arbetsuppgifter

Du erbjuds ett givande och meningsfullt arbete där du får ta hand om Gävleborgs barn och ungdomar. Ditt arbete värdesätts och din insats är betydelsefull.

I arbetsuppgifterna som barnsjuksköterska ingår bl.a. pedagogiskt och medicinskt förberedelsearbete, behandling, provtagning, telefonrådgivning, samordning av insatser och kliniskt administrativt stöd åt läkare. Det kan vara både planerade och akuta besök.
Sjuksköterskor har också egen mottagningsverksamhet. Tjänsten innebär även viss tjänstgöring på avdelningen.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdomssjukvård och/eller lång erfarenheter av barn- och ungdomssjukvård, både inom slutenvård, öppen specialistvård samt akutverksamhet.

Fördjupad kunskap och erfarenhet inom något diagnosområde inom barnmedicin är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrundsord: Professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet och Öppenhet & ärlighet.

Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.

Ansök här