<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Skötare till psykiatrisk subspecialiserad enhet

På den subspecialiserade enheten arbetar 40 engagerade medarbetare. Vuxenpsykiatrins hela verksamhetsområde har genomfört en behovsplanering för att säkerställa strukturerade vårdprocesser, god ändamålsenlig vård, vilket är ett arbete som kommer fortlöpa över tid. Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd såsom affektiva sjukdomar, personlighetssyndrom, ångesttillstånd och ADHD behandlas. Som medarbetare på mottagningen ingår man i ett tvärprofessionellt team kring patienterna. Det finns en tydlig struktur där alla patienter inledningsvis genomgår strukturerad diagnostik och där vårdplan läggs upp i samverkan med patienten och närstående. Detta för att alla patienter ska erhålla evidensbaserad vård och behandling utifrån varje patients förutsättning.

Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med engagerade kollegor och bra förutsättningar för att utföra ett gott arbete. Chans att få följa en erfaren kollega i en överlämningsperiod. Olika typer av karriär-och utvecklingsförmåner, exempelvis interna kurser och fortbildning, flexibel arbetstid, friskvård samt växling av semesterdagar.

Arbetsuppgifter

Inom Team 4 så kommer du som skötare arbeta med anamnesupptagning, suicidriskbedömningar, drogscreeningar, kartläggning av styrkor och svagheter, suicidpreventivt arbete, intern och extern samverkan, psykoedukation, motivationsarbete, strukturstödjande arbete, stödjande samtal och krisstöd. Team 4 är ett behandlingsteam som arbetar med personer med bipolär sjukdom som behöver aktiv vård och uppföljning utöver sedvanlig medicinuppföljning. Vidare arbetar teamet med svårare personlighetssyndrom i kombination med låg funktionsnivå. I teamet ingår olika yrkesprofessioner inklusive en fast läkare.

Den psykiatriska mottagningen i Gävle är en relativt stor mottagning, vilket bjuder vissa möjligheter till att anpassa arbetsuppgifterna utifrån särskilda kompetenser.
Vi arbetar för att ständigt förbättra vår verksamhet och du får gärna ingå i något av våra förbättringsteam för fortsatt utveckling av en redan framstående mottagning. Är du ambitiös och besitter förmåga att entusiasmera finns på sikt olika karriärvägar så som; grundläggande psykoterapiutbildning eller breddad tjänst som resurs mot avdelningarna.

Denna tjänst utlyses i och med en kommande pensionsavgång, vilket innebär att du nu har chansen till en relativt lång introduktion och lära dig arbetet av en mycket erfaren kollega som är kunnig och uppskattad på enheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är skötare och med vana från psykiatrin. Vidare är terapeutisk utbildning inom KBT också meriterande.

Du behöver en väl utvecklad empatisk förmåga då ett gott bemötande av patienter och medarbetare värderas på denna mottagning.

Vänligen ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.

Ansök här