<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog/psykoterapeut till Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen arbetar elva legitimerade psykologer och några PTP-psykologer. Alla medarbetare erbjuds extern handledning och möjlighet till vidareutbildning. Vuxenpsykiatrins hela verksamhetsområde har genomfört en "behovsplanering" en sorts inventering för att säkerställa strukturerade vårdprocesser, god och ändamålsenlig vård vilket är ett arbete som kommer att fortlöpa över tid. På mottagningen finns en psykoterapisamordnare som driver utvecklingsarbete kopplat till mottagningens och verksamhetsområdets psykoterapier. Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ADHD behandlas.

Som medarbetare på mottagningen ingår man i ett tvärprofessionellt team kring patienterna. Det finns en tydlig struktur, där alla patienter inledningsvis genomgår strukturerad diagnostik och där vårdplanen läggs upp i samverkan med patienten, närstående och med stöd av gällande vårdprogram. Detta för att alla patienter skall erhålla evidensbaserad vård och behandling utifrån varje patients förutsättningar. Mottagningen har en ambition att ligga i bräschen för en evidensbaserad praktik, varför det finns ett väl genomarbetat ledningssystem med rutiner och diagnosspecifika vårdprogram.

Vi erbjuder:
• En trevlig arbetsplats med engagerade kollegor och bra förutsättningar för att utföra ett gott arbete.
• En kunskapsintensiv miljö där du kommer att medverka i planeringsdagar, forskningsluncher och PTG-möten.
• Kvalificerad extern handledning.
• Olika typer av karriärs- och utvecklingsförmåner, exempelvis interna kurser och fortbildning, flexibel arbetstid, friskvård samt växling av semesterdagstillägg.

Arbetsuppgifter

Hos oss på den subspecialiserade psykiatriska enheten behöver vi förstärkning av en psykolog eller psykoterapeut till team 4. Team 4 är ett behandlingsteam som arbetar med personer/patienter med bipolär sjukdom som behöver aktiv vård och uppföljning utöver sedvanlig medicinuppföljning. Vidare arbetar teamet med svåra personlighetssyndrom i kombination med låg funktionsnivå och/eller allvarliga psykiatriska symtom.

Här arbetar vi utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och i alla behandlingsteam ingår olika yrkesprofessioner, inklusive en fast läkare. Teamet har nyligen arbetat fram ett nytt strukturerat arbetsätt utifrån evidensbaserad praktik, vilket är en utgångspunkt för att på bästa sätt kunna behandla patientgruppen.

Arbetsuppgifterna innefattar:
Psykoterapi och andra samtalsinterventioner utifrån patienternas behov och förutsättningar. Ifall du är psykolog så kommer även utredningsinsatser i samarbete med teamets fasta läkare ske. Här har du chans att vara kreativ i ditt behandlingsarbete och det är en styrka att kunna vara flexibel gällande olika sorters insatser utifrån patienternas behov och förutsättningar. Här finns det tid för de komplexa patienterna!

Vi arbetar för att ständigt förbättra vår verksamhet och du får gärna ingå i något av våra förbättringsteam för fortsatt utveckling av en redan framstående mottagning.

Kvalifikationer

Psykolog legitimation eller psykoterapeut legitimation.

Det är meriterande om du är psykolog och har erfarenhet att arbeta med strukturerad diagnostik och semistrukturerade intervjuer (MINI, SCID-II, DIVA) eller testning (WAIS-IV).

Just för denna tjänst värdesätts särskilt yrkeserfarenhet och vi lägger stort värde vid dina personliga egenskaper.

Ansök här