<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska till Psykosenheten i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Psykosenheten är en del av specialistpsykiatrin i Region Gävleborg och omfattar både öppen- och heldygnsvård som är specialiserad mot personer med psykossjukdom. Vid enheten arbetar ca 50 personer. Enhetens uppdrag innefattar strukturerad diagnostik, vård och behandling för patienter med psykossjukdom som är 18 år och äldre. Verksamheten bygger på teamarbete mellan läkare, sjuksköterskor, psykologer, skötare, socionomer och arbetsterapeuter där Socialstyrelsens riktlinjer är vägledande för hela vårdplaneringen och dess genonförande.

Psykosenhetens verksamhetsidé bygger på en sammanhållen vård kring den enskilde patienten vilket ställer krav på ett medvetet och utvecklat samarbete mellan såväl den öppna som slutna vården liksom med andra vårdgivare/samhällsinstanser, mellan olika yrkeskategorier och naturligtvis patienten själv och dennes anhöriga.

Vi arbetar i tvärprofessionella team där du kommer att ingå med din specifika kunskap och kompetens för att tillhandahålla god psykiatrisk vård och behandling till patienten.

Arbetsuppgifter

Nu har du som är nyfiken på psykiatri och psykosvård möjlighet att söka till en spännande och dynamisk arbetsplats.
Är du intresserad av att arbeta med psykiatrisk vård och behandling med utgångspunkt i hela människan i sitt sammanhang, spännande möten, samtal, och samarbete både internt och externt då är det här något för dig.

Vi söker dig som vill vara med och jobba i vårt kreativa gäng. Hos oss arbetar du i tvärprofessionella vårdteam och sjuksköterska hos oss kommer du att:

• arbeta utifrån fastställda vårdprogram och riktlinjer
• planera, genomföra och utvärdera beslutade omvårdnadsinsatser/interventioner i förhållande till den enskilde
• arbeta utifrån patientens individuella vårdplan
• arbeta i vårdteamet och samarbeta med patienten, kollegor, läkare, kurator, psykolog och arbetsterapeut utifrån fastställd vårdplan
• samarbeta både med den psykistriska öppenvården samt med andra vårdgivare/samhällsinstanser och patientens anhöriga/närstående

Kvalifikationer

Du skall vara legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från psykiatrisk vård. Men viktigast är naturligtvis ett intresse för vår patientgrupp.

Ansök här