<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Producent Folk- och världsmusik

Vi söker dig som tillsammans med oss inom Kultur och kompetensförvaltningen vill bidra till att stärka och utveckla Gävleborgs län. Vi är ungefär 160 medarbetare som arbetar inom avdelningarna Arbetsmarknad och kompetens, Kultur Gävleborg samt vid våra tre folkhögskolor; Bollnäs, Forsa och Västerberg. Folkhögskolorna bedriver utbildning, folkbildning och viss konferensverksamhet. Arbetsmarknad och kompetens samordnar utvecklingsprocesser inom arbetsmarknads- och kompetensområdet tillsammans med interna och externa aktörer. Kultur Gävleborg genomför utvecklingsinsatser, produktioner, utbildning och rådgivning. Inom förvaltningen handläggs även fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen samt verksamhets- och utvecklingsbidrag till folkrörelserna och föreningslivets regionala verksamheter.

Kultur Gävleborg är avdelningen för Region Gävleborgs egen kulturverksamhet som rymmer strateger, verksamhetsutvecklare och producenter inom konst, film, crossmedia, hemslöjd, bibliotek, litteratur, världsarv, dans och musik. Tillsammans arbetar vi för att förverkliga intentionerna i den regionala Kulturplanen http://www.regiongavleborg.se/kultur/kulturplan-gavleborg/kulturplan-2019-2021/

Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som brinner för musik och som vill få andra att känna likadant. Som producent är du länken mellan artister och arrangörer, institutioner och eldsjälar och din lyhördhet och förmåga att inspirera är det som får dem att mötas. I rollen som producent ingår att strategiskt arbeta mot att stärka och utveckla folk-och världsmusikgenren. Detta genom att skapa och utveckla både interna och externa nätverk.

Kultur Gävleborgs team för musik erbjuder konserter och projekt inom alla genrer för alla åldrar. Vi anlitar frilansande musiker, samarbetar med länets konsertarrangörer och jobbar för ett levande och varierat musikliv i hela länet. Du ansvarar för våra offentliga konserter, festivaler och projekt främst inom folk- och världsmusik, men även för samarbeten mellan olika konstarter. Du sätter samman vårt konsertutbud i folk- och världsmusikserien FolkmiX och håller i kontakter med artister och arrangörer. Du entusiasmerar och stöttar våra konsertarrangörer och driver vår ungdomsorkester Gävleborgs Ungdoms Folkband, GUF.

Du kommer att ingå i gränsöverskridande samarbeten och projekt med övriga verksamhetsutvecklare hos oss. Du kommer också att samarbeta med institutioner, kommuner, föreningslivet och fria aktörer.

Du är direkt underställd avdelningschefen för Kultur Gävleborg.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
• har en gedigen musikbakgrund, administrativt eller som utövare, med ett genuint intresse för och breda kunskaper om musik
• har en relevant högskoleutbildning
• har ett gott kontaktnät inom genren och inom svenskt och gärna internationellt musikliv i stort
• är van att samarbeta och att arbeta i projekt
• har erfarenhet av och tycker om att samarbeta med föreningslivet
• har en pedagogisk ådra
• är handlingskraftig, har stor egen drivkraft med förmåga att arbeta självständigt mot gemensamma mål
• har god social kompetens, samt ett praktiskt och organisatoriskt sinne
• besitter god förmåga att tala och skriva svenska och engelska
• har körkort och grundläggande datorkunskaper

Ansök här