<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Distriktssköterska/sjuksköterska som osteoporossköterska VO primärvård Bollnäs/Söderhamn

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Som osteoporossköterska är du en del av ett framgångsrikt pionjärarbete i Sverige! Du är länken mellan osteoporoskoordinatorn på sjukhuset och primärvårdens kompetenser när en patient remitteras till Primärvården efter utredning av eventuell osteoporos. I ditt uppdrag ingår att utreda, tillsammans med familjeläkare behandla och självständigt följa upp patienterna.

Arbetsuppgifter

Som osteoporossköterska är du en del av ett framgångsrikt pionjärarbete i Sverige! Du är länken mellan osteoporoskoordinatorn på sjukhuset och primärvårdens kompetenser när en patient remitteras till Primärvården efter utredning av eventuell osteoporos. I ditt uppdrag ingår att utreda, tillsammans med familjeläkare behandla och självständigt följa upp patienterna

Som osteoporossköterska i Bollnäs/Söderhamn samarbetar du med läkare och annan personal vid offentligt och privat drivna hälsocentraler
Du har fem kollegor i övriga länet, varav en är samordnare för osteoporossköterskorna/osteoporoskoordinatorer Osteoporossköterskorna utvecklar tillsammans med osteoporoskoordinatorerna arbetet kontinuerligt, för att fånga upp, utreda, behandla och följa upp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ett stort intresse av att utveckla ett nytt område för distriktssköterskor/sjuksköterkor inom primärvård, och förbättra vården av osteoporospatienter. Du bör ha god kommunikativ förmåga och stor kunskap kring de olika professionernas arbetsområden.

Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Du har ett stort intresse av att utveckla ett nytt område för distriktssköterskor/sjuksköterkor inom primärvård, och förbättra vården av osteoporospatienter.

Körkort erfordras.

Ansök här