<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Hygiensjuksköterska till Vårdhygien Region Gävleborg

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Vårdhygien är en länsövergripande verksamhet för offentlig och privat vård och omsorg i Region Gävleborg. Vårdhygien samverkar med Smittskyddsenheten, Strama och den Mikrobiologiska laboratorieverksamheten.

Det vårdhygieniska arbetet syftar till att förebygga och förhindra vårdrelaterade infektioner. Viktiga verktyg i detta arbete är vårdhygienisk rådgivning, information och utbildning. Arbetet är långsiktigt preventivt men kan också vara akut i samband med utbrottsbekämpning och smittspridning.

Vårdhygien är organisatoriskt placerat tillsammans med enheten för Utveckling, produktion och patientsäkerhet inom Hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser. Vårdhygien består av fyra hygiensjuksköterskor och en hygienläkare. På grund av vakans och kommande pensionsavgång är vi nu i behov av 1,5 hygiensjuksköterska.

Placeringsort kan vara såväl Hudiksvall som Gävle. Arbete sker över hela länet oavsett placeringsort.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som:
• vill vara med om att förebygga vårdrelaterade infektioner
• tycker om att arbeta självständigt och att samarbeta med många olika yrkesgrupper
• tycker det är stimulerande att ställas inför frågor som det inte finns klara svar på

I arbetsuppgifterna ingår att:
• implementera ny vårdhygienisk, evidensbaserad kunskap
• utbilda och tillhandahålla riktlinjer för att förebygga VRI och förhindra smittspridning
• medverka vid arbetsplatsträffar på vårdavdelningar för att undervisa och ge råd i vårdhygieniska frågor
• genomföra hospiteringar i sluten- och öppenvård
• genomföra hygienronder
• genomföra utredningar vid infektionsutbrott
• medverka vid lokalplaneringsärenden
• genomföra obligatorisk hygienutbildning för vårdpersonal

Hygiensjuksköterskan ska även kunna upprätta och utveckla metodbeskrivningar där vårdhygieniska aspekter ingår.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med långvarig klinisk erfarenhet.

Meriterande är:
• erfarenhet från arbete inom vårdhygien, smittskydd och/eller infektionssjukdomar
• erfarenhet av infektionsepidemiologi, klinisk mikrobiologi
• vana att föreläsa/utbilda
• datorvana och vana att arbeta med administrativa arbetsuppgifter

Meriterande utbildningar är:
• vidareutbildning inom mikrobiologi/vårdhygien
• annan adekvat vidareutbildning, gärna omfattande epidemiologi, statistik, forsknings- och utredningsmetodik eller informationsteknik
• pedagogisk utbildning

Arbetet kräver flexibilitet, god samarbets- och organisationsförmåga samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Körkort erfordras.

Ansök här