<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdplatskoordinator till Gävle sjukhus

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Vårdplatskoordinatorerna tillhör enheten Utveckling, produktion och patientsäkerhet, samt Vårdhygien inom Hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser. Arbetet sker i det (somatiska) slutenvårdsflödet över hela sjukhuset, det vill säga mellan akutmottagningen och alla verksamheter med slutenvård/vårdplatser (medicin, kardiologi, ortopedi, kirurgi, onkologi, barn- och kvinnosjukvård). Det kan även vara aktuellt med kontakter med andra sjukhus, framförallt i regionen, samt med länets kommuner.

För interna sökande kan möjlighet till delad tjänst vara möjligt om det fungerar med befintlig arbetsplats.

Arbetsuppgifter

För att ge bästa möjliga vård och omhändertagande och säkerställa patientsäkerheten inom hälso- och sjukvårdens slutenvård är det viktigt att vårda rätt patient på rätt vårdplats. Vårdplatskoordinatorns uppgift är att samordna insatser för de patienter som från akutmottagningen ska läggas in på vårdavdelning. Arbetet innebär dels att se till att patienter i behov av vårdplats får det på rätt avdelning och dels att medverka till ytterligare planeringsvinster i vård och omhändertagande.

Arbetet innebär att vårdplatskoordinatorn också har kontakt med andra sjukhus och kommuner i regionen. Vårdplatskoordinatorn arbetar på uppdrag av läkare på akuten som beslutar om inläggning av patienter, samt samverkar med omvårdnadspersonal på akutmottagning och vårdavdelningar. Det är ofta högt tryck på vårdplatser och det handlar om vård som inte kan vänta. Som vårdplatskoordinator arbetar man stundvis under hög intensitet.

Kvalifikationer

Undersköterska med erfarenhet från slutenvård. Vårdplatskoordinatorn behöver både kunna samverka och arbeta självständigt. Arbetet innebär att ha många kontakter varför gott bemötande och samarbetsförmåga är viktigt. Erfarenhet av att samarbeta med läkare och andra personer i vården är meriterande. Du behöver vara bekväm med att ha telefonen och datorn som verktyg i arbetet. Kunskap om Melior, Elvis och Cyklop är meriterande. Du kommer att vara en viktig person för både patienter och personal. Ditt arbete innebär att du kommer att ha många kontakter och du behöver kunna samverka såväl som arbeta självständigt. Arbetet ställer krav på att vara kommunikativ, serviceinriktad, strukturerad och att kunna prioritera insatser under de mest intensiva arbetspassen. Kunskap om det akuta vårdflödet är bra, samt förståelse för sjukvårdens verksamheter och arbetssätt. Erfarenhet av att arbeta med motsvarande arbetsuppgifter är meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansök här