<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska till Neonatalvården i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn - och ungdomssjukvården i Gävleborg bedriver öppenvårdsverksamhet i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall, samt slutenvårdsavdelningar i Gävle och Hudiksvall med allmänpediatrisk och neonatalavdelning.

Kontinuitet och flexibilitet är ledord inför kommande ombyggnationer där vi utvidgar dagsjukvården och mottagningen till att bli navet i vår verksamhet. Vi bedriver även preoperativ mottagning och samarbetar med dagkirurgin och centraloperation.
På mottagningen finns läkare, barnsjuksköterskor, barnsköterskor, uroterapeuter, dietister, sjukgymnast, psykolog samt lekterapeuter.

Vårdavdelningarna består av neonatalenhet respektive allmänpediatrisk enhet. Inom neonatalvården har vi nära samarbete med kvinnosjukvården och vi har påbörjat detaljplanering av nya gemensamma lokaler för familjecentrerad nyföddhetsvård i såväl Gävle som Hudiksvall.

Region Gävleborg erbjuder ett friskvårdsbidrag och har en träningsanläggning med gym och ledarledda pass.

Arbetsuppgifter

Vi söker barnsjuksköterska eller legitimerad sjuksköterska till neonatalavdelningen 107A, Gävle sjukhus. Se oss på instagram #neogävle

På neonatalavdelningen vårdas för tidigt födda barn från vecka 29, samt sjuka nyfödda barn och deras familjer. Vi arbetar familjecentrerat där all vårdplanering, samt omvårdnadsåtgärder utförs i samråd med barnets vårdnadshavare. Vi har nära samarbete med kvinnokliniken, vilket innebär att en del av arbetsuppgifterna kan bestå av omvårdnad av nyförlösta mödrar.

Barn som vårdas hos oss kan vara i behov av särskild medicinteknisk utrustning, exempelvis behandling med CPAP eller högflödesgrimma, övervakning och speciell omvårdnad. Barn som är i behov av respiratorvård vårdas på regionsjukhus.

Arbetet innefattar akutsjukvård, med beredskap att gå på larm på förlossning/operation. En stor del av arbetsuppgifterna består av att stötta vårdnadshavare att själva sköta omvårdnaden av sitt barn. Vi följer WHO`s tio steg som främjar amning. Vårdtiden på neonatalavdelningen kan variera från dygn till flera månader.

Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll, natt samt helger. Schemaläggning sker i Time Care som är ett planeringsverktyg. Nattavtal finns som innebär att varje natt på 9,5 timmars arbetstid kvoteras till 13,5 tim betald arbetstid. 9,5 x 1,43=13,5.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. På neonatalavdelningen har vi även möjlighet att ta emot nyutexaminerade sjuksköterskor.

Mer om enheten finns på Instagram #neogävle

Vi har en introduktion på minst 5 veckor. Vi bemannar så att man som nyanställd har stöd av flera erfarna kollegor som stöttar i yrkes utvecklingen.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund ord: professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet och öppenhet & ärlighet.

Vi hoppas att du vill vara med i den spännande utvecklingen av vår verksamhet och vi ser fram emot din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.

Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.

Ansök här