<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Informationsläkare till Läkemedelskommittén i Region Gävleborg

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Läkemedelskommittén utgör tillsammans med Läkemedelsenheten ett stöd i läkemedelsfrågor för vårdpersonal, chefer i vården, administration, ledning, politiker och patienter i Region Gävleborg.

Uppdraget är att verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och en optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan, sett ur ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. Läkemedelskommitténs arbete är reglerat enligt lagen om Läkemedelskommittéer och kommittén verkar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Arbetsuppgifter

Uppdraget utgår från Gävle sjukhus och sker i samarbete med framförallt ordförande i Läkemedelskommittén samt informationsapotekare på Läkemedelsenheten. Beroende på din bakgrund, dina erfarenheter och intressen finns möjlighet att till viss del påverka innehållet i uppdraget, nedan är exempel på arbetsuppgifter som kan ingå:

• Delta i Läkemedelskommitténs möten och kommitténs arbetsutskott.
• Terapigruppsarbete samt framtagande och lansering av nya rekommendationer.
• Tillsammans med informationsapotekare ansvara för att skapa program för producentobunden och kunskapsbaserad information om läkemedel till, i huvudsak, länets förskrivare.
• Delta i redaktionen för tidningen MiX.
• Medverka i att ta fram program för den årliga utbildningen Mellan-svenskt Läkemedelsforum.
• Initiera och medverka i utvecklingsprojekt inom läkemedelsområdet.
• Bevaka och kommunicera viktiga läkemedelsnyheter till förskrivare och övrig vårdpersonal.
• Finnas som expertstöd i läkemedelsfrågor från Läkemedelsenhetens farmaceuter.
• Medverka vid introduktion av nya AT-läkare och utbildning av ST-läkare.
• Medverka i Uppsala-Örebro Regionens Läkemedelsråd.

Kvalifikationer

Vi söker dig som idag troligtvis redan har en tjänst som specialistläkare i Region Gävleborg. Uppdraget utgörs av 25-50% tjänst som köps av din arbetsgivare.

Är du intresserad eller vill veta mer kontakta gärna Björn Ericsson, ordförande i Läkemedelskommittén.

Körkort erfordras.

Ansök här